Analizy i badania

Dane z USA neutralne dla złotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2133 (umocnienie złotego o 0,3%).</p>

>

Od poniedziałku do środy złoty umacniał się wspierany przez obniżenie światowej awersji do ryzyka, które znalazło odzwierciedlenie w spadku indeksu VIX. Poprawie nastrojów na rynkach sprzyjały informacje, zgodnie z którymi USA i Chiny prowadz? rozmowy w celu uniknięcia wojny handlowej. Niemniej jednak po spadku kursu EURPLN poniżej poziomu 4,20 doszło do nieznacznej korekty. W czwartek i w pi?tek kurs złotego był relatywnie stabilny czemu sprzyjała niższa aktywność inwestorów z uwagi na zbliżaj?ce się święta Wielkiejnocy. Zmniejszenie awersji do ryzyka sprzyjało umocnieniu złotego również względem innych głównych walut: funta (aprecjacja złotego o 1,0%) oraz franka szwajcarskiego (o 0,8%). Kurs złotego względem dolara nie zmienił się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni, gdyż jego aprecjacja względem euro została skompensowana przez osłabienie euro względem dolara.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla złotego będzie publikacja danych nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. W przypadku realizacji naszej prognozy zbliżonej do oczekiwań rynku ich wpływ na kurs polskiej waluty będzie ograniczony. Istotnego wpływ na kurs złotego nie powinny mieć również wstępne dane o inflacji w Polsce i w strefie euro. Osłabieniu złotego może sprzyjać natomiast korekta na amerykańskiej giełdzie zwi?zana z wprowadzeniem ceł przez Chiny na wybrane amerykańskie towary, a także wypowiedzi D. Trumpa nt. firmy Amazon sugeruj?ce, iż unika ona płacenia podatków i ma negatywny wpływ na amerykański handel detaliczny.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 7

Dodatkowe koszty pracownicze. W dobie panującego stanu epidemii pracodawcy zmuszeni są do ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z zapewnieniem...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP