Analizy i badania

Dane z USA mogą umocnić złotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3135 (osłabienie złotego o 1,0%).</p>

>

W ubiegłym tygodniu zmienność kursu złotego została zdominowana przez czwartkowe posiedzenie EBC. Zgodnie z nasz? prognoz?, dokonano na nim złagodzenia polityki monetarnej w skali mniejszej od oczekiwań inwestorów, co doprowadziło do silnego osłabienia polskiej waluty i innych walut rynków wschodz?cych (w czwartek złoty osłabił się o 1,1% względem euro). W rezultacie w czwartek kurs EURPLN ukształtował się na koniec dnia lekko powyżej 4,31, co jest jego najwyższym poziomem od stycznia br. W pi?tek rano złoty nieznacznie odrobił straty w wyniku korekty. Po południu znowu zacz?ł tracić na wartości w reakcji na dobre dane z amerykańskiego rynku pracy, które zwiększyły prawdopodobieństwo realizacji naszego scenariusza, zgodnie z którym w grudniu FED rozpocznie cykl zacieśniania polityki monetarnej.

W tym tygodniu, z uwagi na ubogi kalendarz makroekonomiczny kurs złotego będzie kształtowany w naszej ocenie głównie przez nastroje globalne zwi?zane z oczekiwaniami rynku na rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki monetarnej przez FED. Sumaryczny wpływ pi?tkowych danych z USA (sprzedaż detaliczna, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) będzie w naszej ocenie lekko pozytywny dla polskiej waluty. Czwartkowe posiedzenie SNB podobnie jak dane nt. chińskiego bilansu handlowego nie powinny spotkać się ze znacz?c? reakcj? kursu EURPLN.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP