Aktualności firm stowarzyszonych

Dane z Chin pozytywne dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2342 (umocnienie złotego o 0,2%). Nieznaczne ubiegłotygodniowe umocnienie złotego było efektem spadku światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej obniżeniem indeksu VIX. Wyższy popyt na ryzykowne aktywa wynikał ze spadku – w ocenie inwestorów - prawdopodobieństwa dalszej eskalacji konfliktu na linii USA-Iran. Publikacja wyraźnie wyższych od oczekiwań krajowych danych o inflacji nie miała istotnego wpływ na kurs złotego. Lekkiemu umocnieniu polskiej waluty sprzyjała natomiast publikacja słabszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy.

Mimo obniżenia awersji do ryzyka w ubiegłym tygodniu doszło jednak do dalszego osłabienia euro względem dolara. Częściowo mogło ono wynikać z publikacji słabych danych z niemieckiej gospodarki wskazujących na pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego w strefie euro.

W tym tygodniu umocnieniu złotego będzie w naszej ocenie sprzyjać poprawa nastrojów na światowym rynku związana z zaplanowanym na ten tydzień podpisaniem pierwszej fazy porozumienia pomiędzy USA a Chinami. Umocnieniu złotego sprzyjać będzie także publikacja danych z Chin (PKB, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwestycje w aglomeracjach miejskich). Krajowe dane o inflacji oraz bilansie płatniczym, a także liczne dane z USA (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inflacja, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływ na kursu polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19