Analizy i badania

Dane z amerykańskiego rynku pracy mogą osłabić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,3011 (umocnienie złotego o 0,2%).</p>

>

W poniedziałek i wtorek kurs złotego był stabilny i oscylował wokół poziomu 4,31 za euro. Stabilizacji kursu polskiej waluty sprzyjały zbliżone do oczekiwań rynku publikacje danych z USA (drugi szacunek PKB w IV kw., wstępne dane nt. zamówień na dobra trwałe). W środę na otwarciu złoty umocnił się względem wtorkowego zamknięcia i przez cały dzień zyskiwał na wartości. W kierunku umocnienia złotego oddziaływał brak nowych informacji we wtorkowym wieczornym wyst?pieniu D. Trumpa przed Kongresem. Aprecjacji złotego sprzyjały również wyniki badań koniunktury w Chinach wskazuj?ce na wzrost aktywności w chińskim przetwórstwie. W czwartek doszło do korekty i osłabienia złotego wspieranego przez wyższ? od oczekiwań inflację w strefie euro. W pi?tek kurs polskiej waluty charakteryzował się podwyższon? zmienności? w oczekiwaniu na wieczorne wyst?pienie J. Yellen.

Na pocz?tku tego tygodnia złoty może tracić na wartości w reakcji na ubiegłotygodniowe jastrzębie wyst?pienie szefowej FED J. Yellen, które umocniło oczekiwania rynku na kontynuację zacieśniania polityki monetarnej w USA na marcowym posiedzeniu FOMC. Istotne dla polskiej waluty będ? również pi?tkowe dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA, które w przypadku realizacji naszej prognozy będ? negatywne dla złotego. W naszej ocenie zaplanowana na środę konferencja prasowa po posiedzeniu RPP będzie neutralna dla złotego, a czwartkowa konferencja po posiedzeniu EBC może przyczynić się do podwyższonej zmienności polskiej waluty. Przewidziana na środę publikacja danych nt. bilansu handlowego w Chinach nie spotka się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP