Dane o produkcji przemysłowej w Polsce kluczowe dla stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie obniżyły się do 1,75 (spadek o 3pb), 5-letnie do 1,80 (spadek o 7pb), a 10-letnie do 1,87 (spadek o 10pb). W poniedziałek ze względu na święto obroty na polskim rynku długu były wstrzymane. Od wtorku do czwartku obserwowany był spadek stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi.

Obniżeniu rentowności obligacji na rynkach bazowych sprzyjały wypowiedzi prezydenta USA D. Trumpa nt. perspektyw wojny handlowej pomiędzy USA a Chinami. W piątek dwa tygodnie temu zdementował on informację, że negocjowane porozumienie z Chinami zakładać będzie zniesienie części ceł (por. MAKROmapa z 12.11.2019). Natomiast we wtorek D. Trump zagroził wprowadzeniem kolejnych ceł na towary importowane z Chin w sytuacji, gdy kraje nie osiągną porozumienia. Wzrost awersji do ryzyka znalazł odzwierciedlenie również we wzroście spreadu pomiędzy polskimi a niemieckimi obligacjami. W czwartek doszło do korekty. Słabsze od oczekiwań wstępne dane o polskim PKB miały ograniczony wpływ na rynek. W piątek stawki IRS były stabilne.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą krajowe dane o produkcji przemysłowej. Uważamy, że mogą one przyczynić się do spadku stawek IRS. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w polskim sektorze przedsiębiorstw nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą. Neutralne dla stawek IRS będą w ocenie także wstępne indeksy PMI dla najważniejszych gospodarek strefy euro, publikacja Minutes FOMC, a także dane z USA (liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!