Analizy i badania

Dane o polskim bilansie płatniczym pozytywne dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,1823 (osłabienie złotego o 0,3%).</p>

>

Złoty w pierwszej części tygodnia był relatywnie stabilny, mimo silnej korekty na światowych giełdach, która wywołała gwałtowny wzrost globalnej awersji do ryzyka. Indeks VIX stanowi?cy miarę awersji do ryzyka zwiększył się bowiem w ubiegłym tygodniu do najwyższego poziomu od sierpnia 2015 r. Niemniej jednak od czwartku złoty zacz?ł wyraźnie tracić na wartości na fali pogorszenia światowych nastrojów. W pi?tek jego deprecjacja była kontynuowana. Posiedzenie RPP miało ograniczony wpływ na rynek.

W ubiegłym tygodniu z uwagi na gwałtowny wzrost światowej awersji do ryzyka złoty najsilniej tracił względem dolara oraz franka szwajcarskiego, czyli walut które uważane za tzw. safe haven. Jednocześnie z tego samego powodu przez cały ubiegły tydzień obserwowane było umocnienie dolara względem euro. W efekcie, w pi?tek kurs EURUSD spadł do poziomu nieznacznie powyżej 1,22.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? krajowe dane o bilansie płatniczym. W przypadku realizacji naszej wyższej od konsensusu rynkowego prognozy będ? one lekko pozytywne dla złotego. Pozostałe dane z polskiej gospodarki (wstępny szacunek PKB w IV kw., inflacja CPI, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) będ? w naszej ocenie neutralne dla złotego. Ograniczony wpływ na rynek będ? miały naszym zdaniem również wstępne dane o PKB w gospodarkach strefy euro, a także liczne dane z USA (inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę oraz indeksy NY Empire State i Philadelphia FED).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP