Dane o inflacji w strefie euro w centrum uwagi rynku

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 2,02 (wzrost o 1pb), 5-letnie do poziomu 2,50 (wzrost o 1pb), a 10-letnie obniżyły się do poziomu 2,9671 (spadek o 1pb).</p>

>

Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego tygodnia na polskim rynku długu było czwartkowe posiedzenie EBC. Jego gołębi wydźwięk doprowadził do spadku stawek IRS widocznego szczególnie na środkowym odcinku i długim końcu krzywej. W środę odbyła się aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 3-, 5-, 9-, 10- i 30-letnich terminach zapadalności za 8,0 mld zł przy popycie równym 11,78 mld zł. Aukcja doprowadziła do spadku stawek IRS na krótkim końcu krzywej.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? wstępne dane o inflacji w strefie euro. Uważamy, że ich publikacja będzie sprzyjać wzrostowi stawek IRS. W tym samym kierunku oddziaływać będzie naszym zdaniem publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa. Do spadku stawek IRS mog? przyczynić się natomiast pi?tkowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Posiedzenie FOMC będzie naszym zdaniem neutralne dla polskiego rynku długu. Ograniczony wpływ na stawki IRS będ? miały w naszej ocenie wstępne dane o inflacji w Polsce oraz PKB w strefie euro.


***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!