Dane o inflacji w strefie euro negatywne dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2503 (umocnienie złotego o 0,5%).</p>

>

Od poniedziałku do środy kurs złotego był relatywnie stabilny i oscylował wokół poziomu 4,27 za euro. Niskiej zmienności kursu złotego sprzyjał relatywnie ubogi kalendarz wydarzeń ekonomicznych w pierwszej części tygodnia. W środę polska waluta nieznacznie traciła na wartości z uwagi na publikację lepszych od oczekiwań danych nt. koniunktury w strefie euro. W czwartek doszło do korekty, wspieranej przez publikację projektu krajowego budżetu na 2018 r., która wskazała na niski w ocenie części inwestorów planowany przez rz?d deficyt. W pi?tek kurs złotego pozostawał stabilny w oczekiwaniu na wypowiedzi J. Yellen podczas sympozjum w Jackson Hole. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami nie zawierało ono odniesień do perspektyw polityki monetarnej FED, przez co zostało odebrane przez część inwestorów jako gołębie. W efekcie w pi?tek po południu doszło do umocnienia złotego oraz innych walut rynków wschodz?cych. W ubiegłym tygodniu złoty zyskiwał również na wartości względem dolara. Było to konsekwencj? aprecjacji euro względem dolara w oczekiwaniu na sympozjum w Jackson Hole, a następnie w reakcji na wyst?pienie J. Yellen.

W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie zaplanowana na czwartek publikacja wstępnych danych o inflacji w strefie euro. W przypadku realizacji naszej prognozy dane te będ? negatywne dla złotego. Przeciwny efekt może mieć natomiast publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa. Liczne publikacje z USA (dane z realnej sfery amerykańskiej gospodarki oraz wyniki badań koniunktury) oraz indeksu PMI dla chińskiego przetwórstwa nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kursu polskiej waluty. Neutralne dla złotego będ? również krajowe dane o PKB oraz inflacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19