Analizy i badania

Dane o inflacji w strefie euro mogą pogłębić spadek stawek IRS

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,92 (spadek o 2pb), 5-letnie do 2,40 (spadek o 10pb), a 10-letnie do poziomu 2,89 (spadek o 12pb).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień obserwowany był spadek stawek IRS widoczny na całej długości krzywej. Była to kontynuacja trendu spadkowego zapocz?tkowanego dwa tygodnie temu po publikacji mniej jastrzębiego od oczekiwań komunikatu po posiedzeniu EBC. We wtorek w kierunku spadku stawek IRS oddziaływał dodatkowo gołębi wydźwięk wyst?pienia prezesa EBC, M. Draghiego na konferencji w Sintrze.

Bior?c pod uwagę, że przez ostatnie dni stawki IRS pozostawały pod wpływem mniej jastrzębiego od oczekiwań inwestorów nastawienia EBC w polityce monetarnej, w tym tygodniu w centrum uwagi rynku będ? czwartkowe dane nt. wstępnej inflacji w strefie euro. W naszej ocenie okaż? się one niższe od konsensusu rynkowego, tym samym mog? one oddziaływać w kierunku dalszego spadku stawek IRS. Przewidziane na ten tydzień publikacje danych z USA (finalny szacunek PKB, sprzedaż nowych domów, indeks Conference Board, wstępne zamówienia na dobra trwałego użytku oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan) będ? miały naszym ograniczony wpływ na stawki IRS.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin