Aktualności firm stowarzyszonych

Dalszy spadek stawek IRS po nieoczekiwanej decyzji RPP o obniżce stóp

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 0,56 (spadek o 7 pkt.), 5-letnie do poziomu 0,70 (spadek o 5pb), a 10-letnie do 0,92 (spadek o 1pb).

Rynek długu cały czas pozostaje pod wpływem doniesień medialnych dotyczących rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. W ubiegłym tygodniu doszło do spadku stawek IRS, widocznego szczególnie na krótkim końcu krzywej, co związane było z decyzją RPP o obniżce stóp procentowych. Choć decyzja była nieoczekiwana przez ekonomistów, to była ona już częściowo zdyskontowana przez rynek, stąd spadek stawek IRS był stosunkowo niewielki. Opublikowane w ubiegłym tygodniu dane makroekonomiczne ze światowej gospodarki nie miały istotnego wpływu na krzywą.

Ubiegłotygodniowa decyzja S&P dotycząca polskiego ratingu jest neutralna dla stawek IRS. W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach głównym czynnikiem wpływającym na stawki IRS będą doniesienia medialne w sprawie epidemii COVID-19. W centrum uwagi rynku będą informacje nt. rozprzestrzeniania się pandemii. Uważamy, że zaplanowane na ten tydzień publikacje danych makroekonomicznych z Polski (inflacja, bilans płatniczy), USA (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, rozpoczęte budowy, pozwolenia na budowę) oraz Chin (PKB, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwestycje w aglomeracjach miejskich) nie będą miały istotnego wpływu na stawki IRS. W czwartek NBP przeprowadzi operację strukturalną w postaci transakcji typu outright buy, będącą elementem ogłoszonego przez NBP programu skupu obligacji skarbowych.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19