Aktualności firm stowarzyszonych

Dalkia uruchamia portal edukacyjny o zrównoważonym życiu w mieście: biocity.pl

<p><span><span>Kalkulator emisji dwutlenku węgla, interaktywne gry edukacyjne oraz filmy i teksty eksperckie o tym, jak optymalnie wykorzystywać posiadane przez nas zasoby w życiu codziennym &ndash; to tylko niekt&oacute;re atrakcje dla użytkownik&oacute;w nowego portaluedukacyjngo biocity.pl. Inicjatorem projektu jest Dalkia Polska, a partnerem merytorycznym przedsięwzięcia Fundacja Sendzimira.</span></span></p>

>

Adresatami portalu, dostępnego od dziś pod adresem www.biocity.pl, s? mieszkańcy polskich miast – zarówno osoby dorosłe jak i uczniowie szkół. Główne przesłania portalu koncentruj? się wokół najbardziej aktualnych wyzwań ekologicznych XXI wieku, do których należ? między innymi wzrost liczby ludności miast, kurcz?ce się zasoby surowców niezbędnych do życia oraz wynikaj?ca z tego konieczność efektywnego ich wykorzystania.

Celem interaktywnego portalu biocity.pl jest propagowanie idei zrównoważonego rozwoju miast przy jednoczesnej poprawie jakości życia mieszkańców. – Od ponad 15 lat wspieramy zrównoważony rozwój polskich miast. Poprzez uruchomienie portalu chcemy zintegrować działania edukacyjne prowadzone przez nas w szkołach
i wśród mieszkańców – informuje Anna Gnoińska z Dalkia Polska i dodaje: – Zawartość portalu pozwala zrozumieć, dlaczego w naszym codziennym funkcjonowaniu tak ważne jest właściwe gospodarowanie zasobami podstawowych surowców, takimi jak: woda, ciepło, energia oraz żywność.

Portal dostarcza jednocześnie informacji na temat światowych trendów, pozwalaj?cych z jednej strony na zmniejszenie naszego negatywnego wpływu na środowisko, a z drugiej – zwiększaj?cych komfort życia w mieście. Ekspercka wiedza przekazywana jest poprzez artykuły ilustrowane zdjęciami, animowane mini-seriale, zręcznościowe gry flash oraz reportaże edukacyjne tłumacz?ce skomplikowane zagadnienia. Portal zawiera również specjaln? zakładkę przeznaczon? dla nauczycieli - znaleźć tam można m.in. propozycje scenariuszy lekcyjnych. Patronat nad zakładk? Edukacja obj?ł Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Do najbardziej atrakcyjnych zasobów portalu należy między innymi interaktywny kalkulator emisji dwutlenku węgla. Dzięki tej funkcjonalności każdy użytkownik portalu może obliczyć, ile CO2 jest przez niego emitowane do atmosfery, głównie poprzez wykonywane regularnie czynności domowe, preferowane sposoby transportu, a także posiadane nawyki żywieniowe i konsumpcyjne.

Zawartość zasobów portalu opiera się na wiedzy ekspertów międzynarodowego koncernu Veolia Environnement, którego części? jest Dalkia Polska. Dodatkowo, nad merytoryczn? poprawności? treści czuwaj? eksperci z Fundacji Sendzimira. Działania promocyjne platformy prowadzone będ? za pośrednictwem profilu Biocity.pl na portalu społecznościowym Facebook.

Honorowy patronat nad biocity.pl obj?ł Prezydent Miasta Poznania oraz Prezydent Miasta Łodzi, zaś patronami medialnymi projektu s?: magazyn „ELLE” oraz portalsamorzadowy.pl.

*****Dalkia Polska to największy prywatny operator sieci ciepłowniczych w Polsce. Ponad 6 000 pracowników Dalkii zarz?dza w 40 polskich miastach ponad 3000 km miejskich sieci ciepłowniczych, 4914 MW mocy cieplnej i 800 MW mocy elektrycznej. Od ponad 15 lat Dalkia buduje długotrwałe relacje z samorz?dami i wspiera zrównoważony rozwój polskich miast. Firma aktywnie uczestniczy w działaniach miast na rzecz polepszenia jakości powietrza poprzez ci?głe zwiększanie efektywności instalacji a także sukcesywne wprowadzanie biomasy do koszyka paliw. Na oczekiwania swych klientów Dalkia odpowiada dostarczaj?c kompleksowe rozwi?zania, dostosowane do indywidualnych potrzeb, zapewniaj?ce komfort, efektywność i bezpieczeństwo energetyczne. Dalkia swoj? działalność w Polsce prowadzi za pośrednictwem podmiotów zależnych, do których zaliczaj? się: Dalkia Polska (jako spółka holdingowa), 6 głównych spółek operacyjnych - Dalkia Poznań, Dalkia Poznań ZEC, Dalkia Łódź, Dalkia term, Dalkia Energy&Technical Services oraz SPEC (od października 2011), 2 spółki specjalistyczne - Dalkia Services i Dalkia Paliwa oraz 36 spółek powi?zanych.Akcjonariuszami Dalkii Polska SA s?: australijski fundusz Industry Funds Management (40%) i Dalkia International (60%), której 66% znajduje się w posiadaniu międzynarodowego koncernu usług komunalnych Veolia Environment, spółki notowanej na NYSE oraz Euronext.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin