Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser Złotym Sponsorem VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><strong>Dachser, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie, jako Złoty Sponsor planuje zaoferować płatne dwuletnie staże również laureatom VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 15 kwietnia w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. </strong></span></span></p>

>

- To bardzo buduj?ce, że co roku konkurs przyci?ga tysi?ce młodych osób, pasjonuj?cych się właśnie logistyk?. Ogromnie cieszy nas fakt, że możemy wspierać rozwój uzdolnionej i ambitnej młodzieży, która za kilka lat wkroczy na swoj? zawodow? ścieżkę i zasili szeregi naszej branży. Chcemy pomóc im już teraz rozwin?ć skrzydła i mamy nadzieję, że część z nich doł?czy do naszego programu stażowego, a w przyszłości także do społeczności pracowników Dachser - mówi Grzegorz Lichocik, prezes zarz?du Dachser w Polsce.

Dachser od lat inicjuje i angażuje się w różnorodne programy edukacyjne, maj?ce na celu podniesienie jakości kształcenia przyszłych logistyków. Od 2014 roku realizuje wraz z Wyższ? Szkoł? Logistyki program pierwszych w Polsce logistycznych studiów dualnych. Trwaj?ca sześć semestrów nauka podzielona jest na dwie części – teoretyczn? w systemie akademickim oraz praktyczn?, obejmuj?c? pracę w firmie logistycznej. W 2013 roku dzięki współpracy Dachser z Uniwersytetem Łódzkim, uruchomiony został na tej uczelni kierunek InfoGeoLog: Informatyka – Geoinformacja – Logistyka. Studia licencjackie prowadzone s? w całości w języku angielskim i maj? na celu kształcenie specjalistów zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz operatorów logistycznych. Firma od kilku lat   realizuje także w Polsce autorski program stażowy, do którego rekrutowani s? absolwenci szkół średnich, chc?cy zwi?zać swoj? zawodow? przyszłość z branż? logistyczn?. Trwaj?ce dwa lata płatne staże obejmuj? pracę w różnych działach Dachser, pozwalaj?c uczestnikom na dobre poznanie całej organizacji.

- Będ?c od wielu lat części? branży logistycznej wiem, jak ogromn? rolę odgrywa w kształceniu młodzieży umożliwianie im zdobywania praktycznej wiedzy, i to od jak najwcześniejszego szczebla edukacji. Przed polskim szkolnictwem jeszcze długa droga, ale jestem niezwykle dumny z tego, co już przez ostatnie kilka lat udało się nam zmienić na lepsze i jak wiele udało się przez ten czas osi?gn?ć – dodaje Grzegorz Lichocik.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna to ogólnokrajowy turniej tematyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany od 2008 roku przez poznańsk? WSL. W tej edycji zmagań swoj? wiedzę sprawdziło ponad siedem tysięcy uczestników, spośród których 58 osób z najlepszymi wynikami uzyskanymi w dwuetapowych eliminacjach wzięło udział w finale. Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do ostatniego etapu zmagań s? zwolnieni z pisemnej części egzaminu zawodowego. Zwycięzców olimpiady, którzy oprócz nagród otrzymaj? także indeksy Wyższej Szkoły Logistyki, poznamy 15 kwietnia.

***  

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 42 państwach i 437 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia ponad 25 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 74 mln przesyłek o ł?cznej wadze 35 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

KONTAKT:

Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884  480, e-mail: kinga.szkutnik(@)practum.pl
Iwona Wi?cek, Practum Consulting, tel. 0  666  30 30 06, e-mail: iwona.wiacek(@)practum.pl
Dominika Sadło, Practum Consulting, tel. 0  608  080  844, e-mail: dominika.sadlo(@)practum.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Molestowanie i mobbowanie on-line

Praca świadczona na odległość nie wyklucza możliwości zaistnienia mobbingu, aktów molestowania i molestowania seksualnego. Telepracownik i pracownik...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19