Dachser z nową edycją programu stażowego

<p style="text-align: justify;" lang="de-DE" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Wyjazd w trasę z kierowcą ciężarówki, obserwacja pracy terminalu przeładunkowego oraz magazynu logistycznego, praca w dziale dyspozycji, w spedycji międzynarodowej, rozmowy z klientami czy pomoc dla zespołu handlowego - to tylko część zadań, z jakimi spotkają się stażyści, którzy rozpoczną półtoraroczny projekt szkoleniowy w Dachser w Polsce. Jeden z wiodących operatorów logistycznych uruchamia właśnie tegoroczną, VIII już, edycję autorskiego programu stażowego. Dzięki niemu kolejna grupa młodych ludzi przejdzie uniwersalną i praktyczną szkołę logistyki, która przygotuje ich do zawodowego startu w tej branży. Nabór kandydatów do nowej edycji programu w różnych miastach Polski właśnie trwa.</strong></span></p>

>

Dachser od wielu lat bardzo mocno angażuje się w poszukiwanie i kształcenie logistyków. Prowadzi program stażowy dla absolwentów szkół średnich oraz staże we współpracy z Wyższ? Szkoł? Logistyki w Poznaniu, które w systemie dualnym pozwalaj? ł?czyć naukę akademick? z prac? u operatora. Firma jest także partnerem innych uczelni, pomagaj?c im rozwijać kierunki logistyczne.  

- Uczestnicy ruszaj?cego niedługo stażu będ? zatrudnieni w wybranych oddziałach Dachser w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Sosnowcu i w Szczecinie. Poznaj? specyfikę pracy w niemalże wszystkich działach firmy, a w każdym z nich będ? uczyć się przez około dwa miesi?ce. Podobna ścieżka zawodowego treningu czeka na studentów dualnych, z tym, że oni będ? pracować w kilkutygodniowych cyklach naprzemiennie z okresem nauki na uczelni – wyjaśnia Eliza Rocławska, kierownik ds. szkoleń i rozwoju pracowników w Dachser.  

Inaugurację stażu rozpocznie spotkanie adaptacyjne wszystkich uczestników w Łodzi, podczas którego zaczn? poznawać firmę Dachser i jej pracowników, w tym prezesa oraz dyrektora odpowiadaj?cego za logistykę lotnicz? i morsk?. Następnie stażyści rozjad? się do swoich oddziałów. Tam będ? czekali na nich opiekunowie, którzy będ? wspierać młodych ludzi w zdobywaniu logistycznego doświadczenia. Stażyści będ? również korzystać z wewnętrznej platformy e-learningowej, by poszerzać swoj? wiedzę teoretyczn?. Dzięki takiej organizacji stażu w kompletny sposób i pod okiem profesjonalistów poznaj? specyfikę pracy operatora logistycznego.  

- Formuła naszego programu stażowego daje jego uczestnikom prawdziw? przewagę, czyli dostęp do wiedzy o całym procesie logistycznym na każdym jego etapie, przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi IT. Aby ten plan zrealizować w warunkach sprzyjaj?cych rzeczywistej nauce, potrzeba czasu, dlatego nasze staże trwaj? półtora roku, a nie kilka miesięcy czy zaledwie przez okres wakacji, jak to zazwyczaj dzieje się na rynku. Nasz program daje uczestnikom stażu wszechstronn? wiedzę na temat działania firmy logistycznej, ale także pomaga im odkryć osobiste predyspozycje i talenty. To ostatnie ułatwia dalsze wybory dotycz?ce kariery zawodowej. Poza tym w procesach rekrutacyjnych nasi stażyści s? brani pod uwagę w pierwszej kolejności i często zostaj? w firmie na długo – mówi dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce.  

O tym, że staż spełnia swoj? szkoleniow? rolę świadcz? opinie samych stażystów, którzy wzięli udział we wcześniejszych edycjach. Osoby przychodz?ce do Dachser zyskuj? jednak nie tylko wiedzę specjalistyczn?, ale i ogólne kwalifikacje ułatwiaj?ce poruszanie się w biznesowym świecie.  

- Ciekawym doświadczeniem dla mnie była praca w dziale logistyki kontraktowej. Niemałym wyzwaniem jest też praca w dziale dyspozycji, gdzie sytuacja jest bardzo dynamiczna. Monitorowanie przesyłek, dystrybucja towaru, koordynowanie pracy kierowców oraz stały kontakt z klientem wi?ż? się z dokładności? i skupieniem. Najbardziej odpowiada mi praca w dziale dyspozycji, ponieważ lubię kontakt z ludźmi. Staż w Dachser nauczył mnie pewności siebie, dokładności i budowania relacji z klientem. Dał doświadczenie w dziedzinie logistyki i transportu, pozwolił na praktykę, podszkolenie języków obcych i, co najważniejsze, na sprawdzenie samego siebie – opowiada Wacław Jurzyk, odbywaj?cy staż we wrocławskim oddziale Dachser.  

Swoimi wrażeniami podzielił się też Michał Bradtke, szkol?cy się w Dachser w Warszawie: Kiedy zacz?łem pracę w dziale handlowym i otrzymałem cele na czas stażu, byłem z jednej strony zadowolony, że poprzeczka postawiona została wysoko, a z drugiej pełen obaw. Jednym z moich pierwszych zadań było umówienie spotkania z nowym klientem, na które miałem wybrać się z regionalnym kierownikiem sprzedaży. Po wielu próbach udało mi się umówić spotkanie, które było dla mnie cennym doświadczeniem. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, jak wiele się nauczyłem w Dachser. Przychodz?c tu byłem młodym chłopakiem, który obawiał się kontaktów z klientami i nic nie wiedział na temat procesów czy zasad panuj?cych w biznesie. Dzisiaj jestem zdecydowanie pewniejszy siebie i bardziej doświadczony, a dzwoni?cy telefon to żaden powód do stresu – stwierdza.  

Zgodnie z filozofi? Dachser dotycz?c? równych zasad zatrudnienia dla całego zespołu, stażyści traktowani s? jak pozostali pracownicy. Otrzymuj? umowę o pracę, szkolenia oraz przysługuje im pełen wachlarz świadczeń socjalnych, w tym prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia grupowe, pakiety sportowe, bony świ?teczne, wczasy pod grusz?, spotkania integracyjne i pikniki czy owocowe dni. To standard w Dachser, który nie jest powszechn? praktyk? w branży logistycznej.  

- Najlepsi stażyści s? zapraszani do centrali firmy w Kempten w Niemczech. Tam bior? udział w uroczystej gali Dachser Education Award przyjmuj?c gratulacje od Bernharda Simona, CEO spółki. Takie spotkanie to wyraz uznania dla młodych logistyków, a także okazja do integracji w międzynarodowym środowisku stażystów – podsumowuje Eliza Rocławska.  

Osoby zainteresowane stażem w Dachser mog? się kontaktować z działem HR (tel. 42  279 02 70-75).

***

Dachser, firma rodzinna z siedzib? w Kempten w Niemczech, oferuje logistykę transportu, magazynowania oraz spersonalizowanych usług w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Oferty firmy dopełniaj? kompleksowe usługi w zakresie logistyki kontraktowej oraz rozwi?zania branżowe. Niezawodna sieć transportowa – zarówno w Europie, jak i na pozostałych kontynentach – w poł?czeniu z całkowicie zintegrowanymi systemami IT zapewniaj? dostęp do inteligentnych rozwi?zań logistycznych na całym świecie.

Dzięki blisko 29,1 tys. pracownikom w 396 lokalizacjach na całym świecie, Dachser w 2017 roku osi?gn?ł przychody w wysokości 6,12 miliarda euro. Tego samego roku dostawca usług logistycznych obsłużył w sumie 81,7 miliona przesyłek o ł?cznej masie wynosz?cej 39,8 miliona ton. Operator posiada swoje struktury krajowe w 44 państwach.

Więcej informacji na temat Dachser można znaleźć na stronie www.dachser.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!