Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser wspiera charytatywny bieg

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="color: #000000;"><strong>Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych na świecie, został sponsorem charytatywnego biegu biznesowego, organizowanego przez Fundację Poland Business Run. Oprócz tego w szóstej edycji biegu, która odbędzie się 3 września 2017 roku wezmą udział pracownicy Dachser. Inicjatywa ma na celu zebranie środków na pomoc osobom z niepełnosprawnością.</strong></span></span></p>

>

Uczestnicy charytatywnego biegu w ośmiu miastach Polski - Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Lublinie - pomog? spełnić marzenia osobom po amputacjach. Bieg ma charakter sztafety, do rywalizacji staj? 5-osobowe drużyny, a dystans dla każdego uczestnika wynosi około 3,8 km. Wystartuje w nim także załoga Dachser, którego pracownicy w podziale na 6 zespołów pobiegn? w Poznaniu, Łodzi i Katowicach.W poznańskim biegu udział wezm? dwie drużyny reprezentuj?ce operatora. W Katowicach pobiegn? natomiast pracownicy z oddziału Dachser w Sosnowcu, którzy zgłosili trzy drużyny. W Łodzi zaś barwy Dachser będzie reprezentować jedna drużyna.

Dochód z biegu zostanie przeznaczony na zakup protez lub innego zaopatrzenia ortopedycznego dla osób z niepełnosprawności? ruchow?. Wsparcie zostanie udzielone również poprzez rehabilitację i konsultacje psychologiczne dla podopiecznych Fundacji Poland Business Run oraz lokalnych stowarzyszeń i fundacji.

- Dachser od wielu lat angażuje się w projekty pro społeczne i charytatywne, zarówno w Polsce jak i za granic?. Najnowsz? inicjatyw? tego typu jest pomoc podopiecznym Fundacji Poland Business Run. Dzięki udziałowi naszych pracowników w biegu, możemy w jeszcze większym stopniu wł?czyć się w projekt i wspólnie przyczyniać się do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawności?mówi dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce.

***

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 43 państwach i 409 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia blisko 27,5 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 80 mln przesyłek o ł?cznej wadze ponad 38 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

KONTAKT:

Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884  480, e-mail: kinga.szkutnik(@)practum.pl

Joanna Milewska, Practum Consulting, tel.0 605 866  166, e-mail: joanna.milewska(@)practum.pl

Aleksandra Stolarczyk, Practum Consulting, tel.0 696 775  337, e-mail: aleksandra.stolarczyk(@)practum.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19