Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser w roli partnera na VI Forum Branży Ogrodniczej

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Dachser po raz kolejny został partnerem branżowym Forum Branży Ogrodniczej - największego i najważniejszego w Polsce spotkania przedsiębiorców z sektora ogrodniczego, handlu i dystrybucji. Impreza odbywająca się w dniach 8-9 listopada 2016 roku w Poznaniu będzie poświęcona przeglądowi najnowszych trendów w zielonym biznesie oraz analizie zachowań współczesnego konsumenta.</strong></span></p>

>

Program VI edycji Forum Branży Ogrodniczej jest podzielony na dwa bloki: w pierwszy dzień odbędzie się cykl spotkań i prezentacji skierowanych do zarz?dzaj?cych centrami ogrodniczymi, drugi dzień dedykowany jest zaś branżowym producentom, dystrybutorom, hurtownikom i detalistom. Uczestnicy konferencji będ? mogli zapoznać się m.in. z najnowszymi trendami rynkowymi, innowacjami technologicznymi czy nowoczesnymi sposobami orientacji na klientów.Podczas tegorocznej edycji Forum Branży Ogrodniczej po raz pierwszy odbęd? się też mini targi ogrodnicze „trade table”, maj?ce stanowić przyjazn? strefę rozmów biznesowych dla przedstawicieli sektora. Na zakończenie Forum odbędzie się uroczyste wręczenie nagród „Biznesu Ogrodniczego” – Top Innowacje 2016 oraz Złote Strelicje 2016.

- Dachser już po raz trzeci weźmie udział w Forum Branży Ogrodniczej organizowanym przez Biznes Ogrodniczy. Z roku na rok obserwujemy rozwój sektora ogrodniczego, coroczne podsumowanie na Forum staje się barometrem branży. Kolejne lata przynosz? coraz ciekawszy sposób prezentacji tego, co się dzieje na rynku oraz aktualnych trendów. Pojawia się wiele ciekawych tematów do dyskusji - mówi Juliusz Pakuński, project manager Dachser DIY Logistics w Polsce.

- Jako operator logistyczny specjalizuj?cy się w obsłudze klientów z branży dom i ogród w Europie jesteśmy uczestnikami spotkań branżowych, takich jak Forum Branży Ogrodniczej, targi spoga+gafa w Kolonii czy targi Journées des Collections jardin w Marsylii. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w takich wydarzeniach znamy potrzeby zwi?zane z obsług? logistyczn? tego sektora. Dotyczy to zarówno rynku nowoczesnego, czyli sieci handlowych, jak i tradycyjnego. Spotkania te s? też szans? do obserwacji kierunków działania na rynku, zmian na nim oraz wspólnego kreowania nowych rozwi?zań - dodaje Juliusz Pakuński.

Dachser w ramach obszaru biznesowego DIY Logistics dostarcza codziennie produkty do 18 000 marketów typu dom i ogród w całej Europie. Operator obsługuje przewozy towarów poprzez gęst? sieć poł?czeń i oddziałów na całym kontynencie, a w poszczególnych państwach dysponuje zespołami merchandiserów, przez co może oferować klientom także kompleksowy serwis produktów w marketach. Pracownicy Dachser dbaj? o sprawne wyłożenie towarów na półkę i ich odpowiedni? ekspozycję, zajmuj? się też m.in. kontrol? ilości i jakości produktów, obsług? akcji promocyjnych czy realizacj? zwrotów i reklamacji.

***

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 43 państwach i 428 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia ponad 26,5 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 78 mln przesyłek o ł?cznej wadze 37 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

KONTAKT:

Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884  480, e-mail: kinga.szkutnik(@)practum.pl
Dominika Rajczykowska, Practum Consulting, tel. 0  608  080 844, e-mail: dominika.rajczykowska@practum.pl

  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19