Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser w Brazylii, tegorocznej światowej stolicy piłki nożnej

<p style="text-align: justify;"><strong>Brazylia jest dziś miejscem, które obserwuje cały świat. Dachser jest tutaj obecny od 2007 roku, w którym stworzył spółkę joint venture z jedną z lokalnych firm. W 2008 roku operator przejął jej udziały i od tej pory firma działa pod szyldem Dachser, dynamicznie się rozwijając. Centrala Dachser w Brazylii w Campinas stale dodaje nowe lokalizacje do swojej sieci.</strong></p>

>

Dachser w Brazylii ma obecnie 11 oddziałów, które tworz? sieć pokrywaj?c? wszystkie najważniejsze regiony kraju. „Aby zapewnić klientom dotarcie do Brazylii, państwa o rozmiarach kontynentu, musieliśmy zainwestować w lokalne biura” – wyjaśnia Thomas Reuter, dyrektor zarz?dzaj?cy Dachser Air & Sea Logistics. Brazylijskie oddziały Dachser działaj? na terenie całego kraju, więc klienci obsługiwani s? na szczeblu lokalnym.

Dzięki oddziałom w Porto Alegre, Itajaí, Curitiba, São Paulo, Santos, Rio de Janeiro oraz Campinas, Dachser dociera do gęsto zaludnionych ośrodków gospodarczych na południu i południowym wschodzie kraju, podczas gdy północ i północny wschód obsługuj? biura w Manaus oraz Salvador de Bahía. Dodatkowo funkcjonuj? dwa biura operatora w największych towarowych portach lotniczych, które zostały w tym roku sprywatyzowane: Campinas/Campinas i Guarulhos/Sao Paulo. „Nasze plany na przyszłość to dalszy rozwój, w tym otwarcie nowego biura z Belo Horizonte” – mówi Thomas Reuter.

Odprawa celna z Dachser

Poprzez realizację zintegrowanych usług transportowych obejmuj?cych fracht morski i lotniczy, Dachser Brazylia regularnie generował roczny wzrost przychodów powyżej 10 procent. Od 2009 roku, kiedy zlecenia dla branży mięsnej były filarem eksportu Brazylii, sytuacja zmieniła się na korzyść realizacji usług dodatkowych zwi?zanych z importem, w tym szczególnie odprawy celnej. „Ostatnio osi?gnęliśmy duży wzrost przesyłek dla branży motoryzacyjnej. Na poziomie lokalnym jesteśmy obecnie liderem w obsłudze tego segmentu” – podkreśla Angel Santana, dyrektor zarz?dzaj?cy Dachser Air & Sea Logistics w Brazylii. Szczególn? przewag? konkurencyjn? Dachser jest to, że krajowa organizacja operatora realizuje obsługę celn? we wszystkich najważniejszych portach i lotniskach na południu oraz południowym wschodzie Brazylii. „Nie musimy oddawać w outsourcing tej najważniejszej z punktu widzenia procesu części łańcucha dostaw” – mówi Santana.

O Dachser:

  

Dachser, rodzinna firma z siedzib? w Kempten w Niemczech, jest jednym z wiod?cych

operatorów logistycznych w Europie.

Dachser oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usługi dodane w

trzech obszarach biznesowych: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics i

Dachser Air & Sea Logistics. Kompleksowe i interdyscyplinarne usługi, takie jak logistyka

kontraktowa, konsulting oraz rozwi?zania branżowe uzupełniaj? ofertę firmy. Gęsta sieć

transportowa w Europie i na świecie wraz ze zintegrowan? technologi? informatyczn?

umożliwiaj? świadczenie inteligentnych usług logistycznych o zasięgu globalnym.

Z pracownikami w liczbie 25.000 w 471 lokalizacjach na całym świecie, Dachser w 2013 roku

osi?gn?ł przychody w wysokości prawie 5 miliardów euro i obsłużył około 70 mln przesyłek.

Dachser w Polsce w 2013 roku osi?gn?ł przychody w wysokości 199,1 mln PLN oraz

obsłużył 766.168 przesyłek o tonażu 261.434 ton. Firma zatrudnia obecnie 295 pracowników

w 8 oddziałach.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP