Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser rozwija usługi dedykowane dla różnych branż przemysłu

<p align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong>Dachser, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie, stworzył nową centralną jednostkę organizacyjną - </strong></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong>Corporate Solutions, Research &amp; Development. Do jej zadań </strong></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong>należy rozwijanie globalnych rozwiązań logistycznych dedykowanych różnym branżom przemysłowym. Nowa jednostka będzie również integrować działania badawcze i rozwojowe Dachser</strong></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong> w zakresie usług logistycznych,</strong></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong> przy ścisłej współpracy z działami Corporate Strategy &amp; Development oraz Corporate IT.</strong></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong> Na czele Corporate Solutions, Research &amp; Development stanął Stefan Hohm, doświadczony manager Dachser, który przez ostatnie siedem lat prowadził centrum logistyczne w Hof w Niemczech.</strong></span></p>

>

- Staramy się zrozumieć w najdrobniejszych szczegółach skomplikowane wymagania logistyczne różnych branż, opracowywać dostosowane do potrzeb rozwi?zania i wdrażać je na całym świecie za pomoc? naszych skutecznych, wydajnych i standaryzowanych sieci – mówi Stefan Hohm, dyrektor Corporate Solutions, Research & Development.

Stefan Hohm wraz z zespołem zajmie się wdrażaniem procesów dostaw na całym świecie sprofilowanych pod k?tem klientów z wybranych branż. W zakresie kompetencji nowej jednostki pozostaje stworzanie nowych, jak i dalszy rozwój dotychczasowych usług dodanych, które uzupełniaj? usługi transportu i magazynowania w standardowej sieci Dachser. Stworzone zostan? także usługi dedykowane poszczególnym klientom, usługi dodane projektowane pod konkretne branże oraz usługi premium powi?zane z dostawami do klientów końcowych. Dyrektor Corporate Solutions, Research & Development będzie podlegać bezpośrednio Bernhardowi Simonowi, CEO Dachser.

Dachser wprowadził już w Europie dwa rozwi?zania branżowe: Dachser DIY-Logistics oraz Dachser Chem-Logistics, które obsługuj? sześć milionów przesyłek rocznie. Ralf Meistes (DIY- Logistics ) i Michael Kriegel (Chem-Logistics ) nadal będ? stać na czele tych dwóch działów, które jednak zostan? przypisane do Corporate Solutions, Research & Development. W nowej jednostce Dachser będzie gromadzić wiele specjalistycznej wiedzy branżowej także na poziomie globalnym. Dla przykładu, Dachser Air & Sea Logistics obsługuje przesyłki dla klientów z branży motoryzacyjnej, odzieżowej, sportowej, farmaceutycznej oraz biotechnologicznej.

Stefan Hohm w ci?gu 23-letniej pracy w Dachser sprawdził się na wielu pozycjach kierowniczych, ostatnio jako dyrektor generalny Centrum Logistycznego w Hof, gdzie odpowiadał za zintegrowane rozwi?zania w ramach logistyki kontraktowej w dwóch liniach biznesowych – European Logistics i Food Logistics.

***

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 42 państwach i 437 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia ponad 25 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 74 mln przesyłek o ł?cznej wadze 35 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

KONTAKT:

Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884  480, e-mail: kinga.szkutnik(@)practum.pl
Iwona Wi?cek, Practum Consulting, tel. 0  666  30 30 06, e-mail: iwona.wiacek(@)practum.pl
Dominika Sadło, Practum Consulting, tel. 0 608  08 08 44, e-mail: dominika.sadlo(@)practum.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin