Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser partnerem cyklu spotkań dla polskich eksporterów

<p style="text-align: justify;"><strong>Dachser, jako ekspert w międzynarodowej dystrybucji towarów, został partnerem strategicznym cyklu 10 spotkań organizowanych przez wydawnictwo dziennika Rzeczpospolita „TOP 10 – najbardziej perspektywiczne rynki dla polskiego eksportu”.</strong></p>

>

Cykl „TOP10 – najbardziej perspektywiczne rynki dla polskiego eksportu obejmuje szereg spotkań w różnych regionach Polski, które odbęd? się w pierwszej połowie 2015 roku. Spotkania powi?zane s? z rankingiem regionalnym „Orły eksportu”. Celem projektu „TOP10” jest promocja ekspansji zagranicznej i eksportu wśród polskich przedsiębiorców.

„Ostatnia dekada była dla polskiego eksportu okresem dynamicznie rosn?cych obrotów” – mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce. „Przewaga konkurencyjna naszych rodzimych producentów na arenie międzynarodowej to relatywnie niskie koszty produkcji i świetna jakość. Dachser, jako jeden z wiod?cych operatorów działaj?cych globalnie, stara się dzielić z polskimi przedsiębiorcami swoj? wiedz? i doświadczeniem w dystrybucji zagranicznej towarów” – wyjaśnia Grzegorz Lichocik.

Podczas spotkań omawiane będ? takie tematy jak najciekawsze kierunki handlu zagranicznego, sektory o największym potencjale eksportowym, a także zostan? zaprezentowane wyniki regionalnych rankingów firm zajmuj?cych się eksportem. Prelegentami będ? uznani eksperci, przedstawiciele świata biznesu oraz władz na szczeblu lokalnym i krajowym. Gośćmi będ? reprezentanci lokalnego biznesu – właściciele firm produkcyjnych, dyrektorzy ds. handlu, sprzedaży i eksportu.

Styczniow? debatę nt. perspektyw polskiego eksportu do roku 2020 rozpocznie Wicepremier i Minister Gospodarki, Janusz Piechociński. Podczas spotkania w stolicy zostan? również ogłoszone wyniki rankingu Regionalne Orły Eksportu w województwie mazowieckim w kategoriach: efektywność, dynamika, osobowość eksportu, start up w eksporcie oraz eksportowy produkt w regionie. O ekspansji polskich firm na rynkach zagranicznych oraz zagadnieniach zwi?zanych z logistyk? w eksporcie opowie Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce. „Jako operator logistyczny specjalizuj?cy się w transporcie przesyłek międzynarodowych, obserwujemy rozwój możliwości eksportowych polskich producentów. Z naszej strony oferujemy dla nich jedn? z najbardziej rozbudowanych i wydajnych sieci transportowych w Europie, zaawansowane systemy IT oraz profesjonalne logistyczne wsparcie” – podkreśla Grzegorz Lichocik.  

Plan spotkań regionalnych w ramach projektu „TOP10 – najbardziej perspektywiczne rynki dla polskiego eksportu”:

  • 15 stycznia – Warszawa
  • 18 luty – Wrocław
  • 5 marca – Łódź
  • 31 marca – Poznań
  • 14 kwietnia – Toruń
  • 28 kwietnia – Rzeszów
  • 7 maja – Szczecin
  • 26 maja – Katowice
  • 9 czerwca – Kraków
  • 18 czerwca – Gdańsk

Partnerami merytorycznymi spotkań w regionach s? Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza, Zwi?zek Banków Polskich, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, regionalne izby handlowo-przemysłowe oraz Marszałkowie Województw.

Dachser w Polsce

Firma Dachser zatrudnia obecnie w Polsce ponad 300 pracowników w 8 oddziałach (m.in. w Warszawie, Strykowie, Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Sosnowcu oraz Gdańsku). Firma specjalizuje się w obsłudze transportu ładunków drobnicowych w eksporcie (ładunki częściowe i całopojazdowe), logistyce kontraktowej, magazynowaniu i konfekcjonowaniu towarów oraz a także logistyce transportu lotniczego i morskiego.

O Dachser

Dachser, rodzinna firma z siedzib? w Kempten w Niemczech, jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych w Europie.

Dachser oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usługi dodane dla klientów w trzech obszarach biznesowych: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics i Dachser Air & Sea Logistics. Kompleksowe i interdyscyplinarne usługi, takie jak logistyka kontraktowa, konsulting oraz rozwi?zania branżowe uzupełniaj? ofertę firmy. Gęsta sieć transportowa w Europie i na świecie wraz ze zintegrowan? technologi? informatyczn? umożliwiaj? świadczenie inteligentnych usług logistycznych o zasięgu globalnym.

***

O firmie:

Dachser Sp. z o.o. w Polsce reprezentuje międzynarodowego operatora logistycznego Dachser GmbH & Co. KG. Firma została założona w 1930 roku w Kempten (Bawaria/Niemcy) przez Thomasa Dachsera. Obecnie grupa Dachser liczy 471 oddziałów na całym świecie, w tym 8 w Polsce. Tworz? one międzynarodow? i krajow? sieć terminali dystrybucyjnych. Dachser specjalizuje się w transporcie ładunków drobnicowych, przewozie ładunków częściowych (LTL) i całopojazdowych (FTL) oraz usługach magazynowania   i konfekcjonowania towarów (logistyka kontraktowa). Firmę wyróżnia innowacyjny system informatyczny, wspólny dla wszystkich oddziałów Dachser. Atutem firmy jest dynamicznie rozwijaj?ca się sieć poł?czeń drobnicowych na terenie Europy. Sieć spedycji lotniczej i morskiej zapewnia poł?czenie z całym światem. Dachser to jeden   z niewielu operatorów logistycznych, który skutecznie ł?czy globalny zasięg, ogromn? skalę operacji z elastyczności? i spersonalizowan? obsług?.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP