Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser chce się umacniać w Wietnamie

<p style="text-align: justify;" align="justify">Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, chce wykorzystać potencjał gospodarczy Wietnamu i jego rosnącą rolę w azjatyckim oraz globalnym handlu. Znaczący wzrost eksportu i liczne inwestycje światowych firm – to tylko niektóre z czynników stymulujących wietnamską gospodarkę. Podążając za tymi trendami Dachser planuje rozszerzać działalność swoich oddziałów w Hanoi i w Ho Chi Minh City.</p>

>

Wietnam jest jednym z miejsc, do których wielu producentów przeniosło swoje zakłady w poszukiwaniu niższych kosztów płac i produkcji. Dachser znalazł się w tym kraju pod?żaj?c za swoimi klientami i z dwóch oddziałów - w Hanoi oraz w Ho Chi Minh City (dawniej Sajgonie) – realizuje zamówienia głównie dla przemysłu odzieżowego, motoryzacyjnego, ciężkiego oraz tworzyw sztucznych. Jednocześnie w Wietnamie s? obecni giganci tacy jak Samsung, Hon Hai Precision, LG Innotek, Foxcon, Microsoft czy Intel, inwestuj?cy znaczne środki. W ten sposób wprowadzaj? kraj na zupełnie nowy poziom rozwoju, jako centrum zaawansowanych technologii.  

- Można się spodziewać, że Wietnam stanie się kluczowym hubem dla handlu międzynarodowego. Dlatego też chcemy znacznie rozwin?ć nasze oddziały w Hanoi i Ho Chi Minh City, a także zwiększyć oferowan? przestrzeń ładunkow?. Mamy nadzieję, że wietnamski rz?d rzeczywiście zrealizuje swoje plany dotycz?ce rozbudowy portów i infrastruktury, ponieważ jest to jedyna droga dla rozwoju Wietnamu – mówi Jean Cassiot, Dyrektor Generalny Dachser Air & Sea Logistics w Wietnamie.  

Dla kraju będ?cego producentem produktów rolnych i tanich wyrobów tekstylnych, przekształcenie gospodarki w ci?gu zaledwie 30 lat w lokalizację przemysłow? z potencjałem dla rozwoju branży high-tech jest z pewności? ogromnym osi?gnięciem. Jest to spowodowane przede wszystkim licznymi umowami handlowymi, które Wietnam podpisał w ci?gu ostatnich kilku lat, np. z Uni? Europejsk? (EVFTA). Ponadto, Wietnam jest także członkiem Partnerstwa Transpacyficznego (TPP). Do największych partnerów handlowych Wietnamu należ? Chiny, do których w 2016 roku eksportowano towary o ł?cznej wartości 22 miliardów dolarów, a także inne kraje członkowskie ASEAN-u (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) oraz Indie – już same te państwa stanowi? ogromny rynek z ponad dwoma miliardami ludzi. Mimo tego, że w Wietnamie nie brakuje wyzwań gospodarczych, obecne warunki sprzyjaj? dalszemu wzrostowi, w których swoje szanse upatruje także Dachser.

***  

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 43 państwach i 409 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia blisko 27,5 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 80 mln przesyłek o ł?cznej wadze ponad 38 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

KONTAKT:

Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884  480, e-mail: kinga.szkutnik(@)practum.pl
Joanna Milewska, Practum Consulting, tel.0 605 866  166, e-mail: joanna.milewska(@)practum.pl
Aleksandra Stolarczyk, Practum Consulting, tel.0 696 775  337, e-mail: aleksandra.stolarczyk(@)practum.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP