Czym Polak myje naczynia?

<p style="text-align: justify;"><strong>W Polsce rynek produktów do zmywania naczyń wart jest ponad 928 milionów złotych. Na przestrzeni ostatnich trzech lat sprzedaż wartościowa tych produktów z roku na rok rosła, a również dynamika sprzedaży wolumenowej uległa zdecydowanej poprawie – polski rynek produktów do zmywania naczyń komentuje Maria W. Kowalska – client consultant w Nielsenie. </strong></p>

>

Produkty do zwywania naczyń dzielimy zasadniczo na te do zmywania ręcznego oraz do zmywania w zmywarkach. Ogólnie najważniejszym kanałem sprzedaży dla wszystkich tych produktów s? sklepy dyskontowe i ich waga wci?ż rośnie, zarówno pod względem wartościowym, jak i wolumenowym. Pomiędzy segmentami widać drobne zróznicowanie. Dla produktów do zmywarek na znaczeniu zyskuj? sklepy chemiczne, z kolei dla produktów do tradycyjnego zmywania rośnie udział w sprzedaży sklepów mniejszego formatu, poniżej 300m2 (z wył?czeniem sklepów chemicznych).  

W ostatnich latach widać wzrost udziałów zarówno wartościowych, jak i wolumenowych produktów do zmywarek i obecnie przekroczyły one 51% w ujęciu wartościowym i 23% w ujęciu wolumenowym w okresie skumulowanym lipiec 2017 - czerwiec 2018. Na przestrzeni ostatnich trzech lat widać postępuj?cy wzrost sprzedaży tych produktów, zarówno pod względem wartościowym, jak i wolumenowym, podczas gdy w tym samym czasie produkty do zmywania ręcznego rosn? jedynie wolumenowo i to z malej?c? dynamik? z roku na rok (porównuj?c okresy skumulowane lipiec 2017 - czerwiec 2018 do analogicznych okresów z lat ubiegłych). Produkty do zmywarek obejmuj? środki do mycia naczyń oraz dodatków, jak sole do zmywarek, czy płyny maj?ce nadać połysk naczyniom i zabezpieczyć je przed zaciekami. Wśród nich najlepiej sprzedaj? sie środki do zmywania w postaci tabletek i kapsułek, które ł?cznie stanowi? ponad 83% wartości segmentu i ponad połowę jego wolumenu. Przy czym rośnie popularność produktów w formie kapsułek. Rośnie również sprzedaż soli i płynów do zmywarek.  

Zmywarki upowszechniły się w Polsce na pocz?tku lat 90. Pocz?tkowo był to produkt luksusowy, jednak wraz z upływem czasu jego dostępność rosła, a tym samym ich sprzedaż. Rynek zmywarek w Polsce jest w dalszym ci?gu nienasycony – nadal nie w każdym polskim domu jest zmywarka. Bior?c jednak pod uwagę coraz bardziej uwidaczniaj?ce się na naszym rynku trendy premiumizacji i convenience mozna liczyć na to, że grupa użytkowników zmywarek będzie się zwiększać. Dodatkowo Polacy pozytywnie oceniaj? swoj? sytuację finansow?. Ponad połowa Polaków ocenia obecnie swoje perspektywy na rynku pracy jako wspaniałe lub dobre i uważa, że jest to odpowiedni czas na dodatkowe wydatki. Jednocześnie coraz więcej Polaków deklaruje, że zależy im na jakości produktu i s? wstanie zapłacić za tę jakość więcej. Na całym świecie konsumenci wykazuj? rosn?cy popyt na wygodne rozwi?zania, które pozwol? uprościć ich życie i zaoszczędzić ich cenny czas. Poszukuj? oni produktów wygodnych i łatwych w użyciu, wyspecjalizowanych, ale też dopasowanych do małych gospodarstw domowych. Nie da się ukryć, że zmywarka do naczyń jest właśnie takim urz?dzeniem, które spełnia te warunki. Do niej jednak potrzbene s? specjalistyczne produkty. Producenci prześciguj? się w tworzeniu nowych zaawansowanych formuł, oferuj?c nam środki, które nie tylko pozwol? nam zadbać o myte naczynia, ale również o sam sprzęt. To wszystko razem, te trendy i optymizm Polaków stanowi duży potencjał wzrostu dla produktów do zmywania naczyń w zmywarkach i do pielęgnacji zmywarek. Czas pokaże, jak ten potencjał zostanie wykorzystany.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!