Analizy i badania

Czy PMI w chioskim przetwórstwie znów wstrząśnie rynkiem?

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,1463 (umocnienie o 0,6%).W pierwszej części tygodnia z uwagi na brak ważnych danych makroekonomicznych, kurs złotego umacniał się na fali korzystnych nastrojów na rynkach globalnych.</p>

>

W środę został on wsparty dodatkowo przez bardzo dobre dane nt. bilansu płatniczego w Polsce. W czwartek mieliśmy do czynienia z  przejściowym osłabieniem złotego, jednakże po południu polska waluta odrobiła straty, wspierana dodatkowo przez słabsze od oczekiwań dane nt. sprzedaży detalicznej w USA. W pi?tek złoty silnie umocnił się w reakcji na dobre dane nt. wzrostu PKB w IV kw. w gospodarkach regionu. W kierunku jego aprecjacji oddziaływał także słabszy od oczekiwań odczyt produkcji przemysłowej w USA.

W poniedziałek z uwagi na brak ważnych danych makroekonomicznych oczekujemy stabilizacji kursu złotego. We wtorek poznamy dane nt. wynagrodzeń oraz zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, które naszym zdaniem będ? neutralne dla rynku. W środę napłyn? w naszej ocenie mieszane dane z amerykaoskiego rynku nieruchomości, które mog? oddziaływać w kierunku lekkiego umocnienia złotego. Wsparciem dla kursu polskiej waluty może okazać się także odczyt produkcji przemysłowej Polsce, który w przypadku realizacji naszej prognozy, będzie nieco lepszy od oczekiwań. W środę ponadto możemy mieć do czynienia z podwyższon? zmienności? na rynku zwi?zan? z wieczorn? publikacj? Minutes ze styczniowego posiedzenia FOMC. W nocy z środy na czwartek poznamy dane nt. koniunktury w chińskim przetwórstwie przemysłowym (PMI). Oczekujemy, iż prognozowany przez nas spadek indeksu spowoduje osłabienie złotego oraz innych walut rynków wschodz?cych. W czwartek rano poznamy również odczyty indeksów PMI w strefie euro oraz Niemczech, które w naszej ocenie przyczyni? się do lekkiego umocnienia polskiej waluty. W pi?tek opublikowane zostan? dane nt. sprzedaży domów na rynku wtórnym w USA. W przypadku realizacji naszej prognozy będ? one lekko pozytywne dla złotego.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP