Aktualności firm stowarzyszonych

Cushman & Wakefield najlepszą firmą doradczą w Europie Środkowo-Wschodniej w 2016 r. w kategorii Wynajem oraz Wycena Nieruchomości według Euromoney

<p style="text-align: justify;"><strong>W tegorocznej 12. edycji rankingu Real Estate Survey, przeprowadzonego przez magazyn „Euromoney”, międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield została uznana za najlepszą firmę w kategorii Wynajem oraz Wycena Nieruchomości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto zajęła drugie w kategorii najlepszych firm doradczych w branży nieruchomości w regionie oraz pierwsze miejsce w Czechach i na Węgrzech.</strong></p>

>

Wiod?cy, globalny magazyn finansowy „Euromoney” co roku przeprowadza badania opinii wśród firm doradczych działaj?cych na rynku nieruchomości, deweloperskich, zarz?dzaj?cych inwestycjami, klientów korporacyjnych i banków na całym świecie w celu wyłonienia najlepszych firm świadcz?cych usługi w zakresie nieruchomości.

Firma Cushman & Wakefield została wyróżniona w następuj?cych kategoriach usług doradczych dla klientów w Europie Środkowo-Wschodniej:

  • Wynajem powierzchni – pierwsze miejsce, przed CBRE (na drugim) oraz JLL (na trzecim)
  • Wycena nieruchomości – pierwsze miejsce, przed JLL (na drugim) oraz CBRE (na trzecim)
  • Badania rynku – drugie miejsce, za JLL, a przed CBRE.

Firma Cushman & Wakefield została także uznana za drug? najważniejsz? firmę doradcz? na rynku nieruchomości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

– Bardzo się cieszymy, że nasi klienci i firmy z branży nieruchomości w regionie docenili wysok? jakość naszych usług. To duża zachęta do kontynuacji strategii inwestowania w pracowników, platformę technologiczn? i kompetencje, które umożliwiaj? nam świadczenie kompleksowych usług doradczych na najwyższym poziomie – powiedział Jonathan Hallett, Partner i dyrektor firmy Cushman & Wakefield w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 43 tysięcy pracowników w ponad 60 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 5 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19