Cushman & Wakefield i Veritas Brown przedłużają współpracę w Kazachstanie i Gruzji

<p style="text-align: justify;">21 grudnia 2016 r. – Międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield przedłużyła umowę o współpracę z biurem stowarzyszonym Veritas Brown działającym na terenie Kazachstanu i Gruzji. Od stycznia 2017 r. firma Veritas Brown będzie funkcjonować pod marką Cushman &amp; Wakefield.</p>

>

Veritas Brown współpracuje z Cushman & Wakefield od 2010 r., a formalny alians jest kolejnym krokiem po globalnej fuzji firm Cushman & Wakefield i DTZ w 2015 r. Veritas Brown świadczy kompleksowe usługi w zakresie wycen i doradztwa, badań rynku, pośrednictwa i obsługi najemców.

Steve Brown, dyrektor zarz?dzaj?cy grupy Veritas Brown, powiedział: „Bardzo się cieszymy, że możemy przedłużyć współpracę z tak renomowan? firm?. Nawi?zanie partnerstwa z Cushman & Wakefield w 2010 r. przełożyło się na pozytywny wpływ na krajowe rynki nieruchomości. Będziemy pracować razem na rzecz utrzymania pozycji marki jako preferowanej w regionie firmy świadcz?cej usługi na rynku nieruchomości”.

Jonathan Hallett, dyrektor firmy Cushman & Wakefield w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, powiedział: „Firma Cushman & Wakefield ma siln? pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej. Bior?c pod uwagę rosn?ce zainteresowanie globalnego kapitału i najemców korporacyjnych tym regionem cieszymy się, że możemy poszerzyć zasięg geograficzny i oferować usługi także klientom w Kazachstanie i Gruzji, korzystaj?c przy tym ze wsparcia wybitnych specjalistów w tych krajach”.

John Forrester, dyrektor generalny firmy Cushman & Wakefield w regionie EMEA, powiedział: „Dzięki silnym i długoletnim relacjom z podmiotami powi?zanymi w regionie EMEA firma Cushman & Wakefield oferuje również usługi na rynkach, na których obecnie nie dysponuje własnymi biurami. Zyskuj? na tym zarówno klienci lokalni, jak i globalni, którym możemy zaoferować odpowiednio dostęp do naszej globalnej sieci oraz znajomość lokalnych rynków”.

Cushman & Wakefield należy do pierwszej trójki największych firm doradczych świadcz?cych usługi na rynkach nieruchomości komercyjnych na świecie. Zatrudnia ok. 43 tys. pracowników w ponad 60 krajach, zarz?dza ok. 400 mln m kw. powierzchni oraz obsługuje transakcje o wartości 191 mld USD. Ł?czne przychody firmy szacowane s? na ponad 5 mld USD.

W bież?cym roku firma Cushman & Wakefield także zawarła umowy o współpracy z:

  • Excellerate Property Services w Afryce Subsaharyjskiej pod nazw? Cushman & Wakefield Excellerate (sierpień 2016),
  • DTZ Sherry FitzGerald w Irlandii pod zmienion? nazw? Cushman & Wakefield (sierpień 2016),
  • Inter Israel w Izraelu pod zmienion? nazw? Cushman & Wakefield Inter Israel (październik 2016),
  • Proprius w Grecji pod zmienion? nazw? Cushman & Wakefield Proprius (październik 2016).

***  

O Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 43 tysięcy pracowników w ponad 60 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 5 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

O Veritas Brown
Veritas Brown jest jedn? z największych firm działaj?cych w regionie WNP i Kaukazu. Posiada biura w Tbilisi, Ałma Acie i Astanie. Oferuje usługi na rzecz najemców, inwestorów i firm deweloperskich we wszystkich sektorach nieruchomości w Kazachstanie, Gruzji, Mongolii oraz pozostałych krajach regionu takich jak Uzbekistan, Azerbejdżan i inne w zależności od potrzeb klientów. Veritas Brown reprezentuje firmę Cushman & Wakefield w tych krajach i regionie oraz może pochwalić się długoletnim doświadczeniem i dogłębn? znajomości? rynków.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!