Analizy i badania

Crido po raz kolejny doradcą nr 1 w B+R i innowacjach

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL">Crido po raz drugi z rzędu zostało 9-krotnym liderem przy pozyskaniu dotacji na B+R i innowacje. To już drugi ranking opracowany przez magazyn FUNDUSZE EUROPEJSKIE odnoszący się do perspektywy finansowej UE (2014-2020), w którym Crido otrzymało bardzo wysokie noty.</p>

>

Zespół Business & Innovation Consulting doradzaj?cy klientom w pozyskiwaniu finansowania na innowacyjne projekty zaj?ł w tegorocznej edycji 1. miejsce w kluczowych kategoriach:  

  • w projektach B+R wg wartości przyznanych dotacji i wartości projektów, którym przyznano dotacje
  • w pozyskiwaniu dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wg wartości przyznanych dotacji i wartości projektów, którym przyznano dotacje
  • dotacje dladużych przedsiębiorstw wg wartości i liczby projektów oraz według wartości przyznanych dotacji  

Ponadto jesteśmy na rynku liderem świadcz?cym usługi doradcze dla projektów dotycz?cych systemów kogeneracji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

Powyższe zestawienie potwierdza pozycję Crido jako lidera w pozyskiwaniu dotacji na B+R i  innowacje. Pokazuje też, że niezależnie od specyfiki perspektywy finansowej UE, zespół Business &  Innovation Consulting niezmiennie zajmuje czołowe pozycje wśród doradców dla firm. W  perspektywie finansowej UE 2007-2013 wygrał m.in. w rankingach miesięcznika FORBES na najlepszych doradców unijnych - w klasyfikacji generalnej, a także w kategorii „Dotacje dla dużych firm" oraz „Dotacje na inwestycje". W ubiegłorocznej edycji rankingu FUNDUSZY EUROPEJSKICH dotycz?cego perspektywy finansowej UE 2014-2020 został liderem w dziewięciu kategoriach i nadal podtrzymuje w tym zestawieniu wysok? pozycję.  

Pozyskanie finansowania na innowacje czy działalność B+R jest trudnym i wymagaj?cym przedsięwzięciem, zwłaszcza w obecnej perspektywie finansowej UE, kiedy kryteria oceny s? coraz bardziej restrykcyjne. Bez skutecznego doradcy, który kompleksowo poprowadzi projekt, trudno sprostać wszystkim wymogom i zdobyć samodzielnie kompetencje z wielu obszarów, chociażby strategii innowacji, własności intelektualnej, B+R czy finansów. Zespół Business & Innovation Consulting od kilkunastu lat doradza polskim i międzynarodowym firmom, dla których pozyskał już 5,2 mld zł dotacji, w tym 1,1 mld zł na projekty B+R.  

Warto też podkreślić, że projekty B+R, pomimo tego, że jest dla nich najwięcej środków, to s? najtrudniejsze do przygotowania. Tym bardziej cieszy nas pozycja lidera w tej kategorii przyznana za obsługę największych projektów i zdobycie dofinansowania na największe kwoty dla naszych klientów podsumowuje Michał Gwizda, partner zarz?dzaj?cy w Crido, kieruj?cy Zespołem Business &  Innovation Consulting.  

Obok doradzania klientom, eksperci Crido Business & Innovation Consulting na bież?co dziel? się swoj? wiedz? i doświadczeniem, m.in. za pośrednictwem bloga na stroniedotacjenainnowacje.taxand.pl. Zapraszamy do jego subskrypcji.

***  

O CRIDO - Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe. Pomagamy rozwijać innowacyjn? działalność, w tym pozyskuj?c finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł. Zaangażowanie i praca naszego zespołu zostały wielokrotnie docenione. Zajmujemy najwyższe pozycje w rankingach doradców podatkowych oraz firm wspieraj?cych działalność B+R i innowacje. Więcej informacji na: crido.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Spotkanie Komitetu Podatki w CCIFP

Grupa robocza WHT działająca w ramach Komitetu Podatki spotkała się, aby porozmawiać o wyzwaniach związanych z wdrażaniem nowelizacji podatku u...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin