Crido Legal rozwija praktykę M&A

<p style="text-align: justify;"><strong>Do kancelarii prawnej Crido Legal dołączył adwokat Mateusz Rogoziński. Jako Counsel będzie odpowiadał za rozwój praktyki doradztwa transakcyjnego na rzecz polskich i zagranicznych klientów kancelarii. </strong></p>

>

Mateusz Rogoziński specjalizuje się w obsłudze transakcji M&A, private equity/VC, restrukturyzacjach, prawie korporacyjnym oraz szeroko rozumianej obsłudze przedsiębiorców. Realizował złożone projekty M&A, m.in. dla klientów z sektora ubezpieczeniowego, IT, telekomunikacyjnego, pocztowego, podróżniczego, motoryzacyjnego, usług płatniczych oraz dla funduszy private equity. Reprezentował klientów w postępowaniach administracyjnych przed Komisj? Nadzoru Finansowego oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przez 9 lat pracował dla  największych i wiod?cych kancelarii polskich i zagranicznych. Od 2007 r. jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Od pocz?tku działalności naszej kancelarii,jednym z obszarów, w których się specjalizujemy, s? transakcje M&A. Dzięki ścisłej współpracy z Crido Taxand oraz sieci? Taxand jesteśmy w stanie zapewnić kompleksow? obsługę prawn? i podatkow? lokalnych i międzynarodowych transakcji. Doł?czenie do naszego zespołu kolejnego specjalisty transakcyjnego, pozwoli nam jeszcze mocniej rozwijać się w obszarze fuzji i przejęć – komentuje Jakub Ziółek, Partner w Crido Legal.

Crido Legal jest bardzo dynamicznie rozwijaj?c? się firm? prawnicz?. Jej aktywność na rynku M&A oraz w doradztwie przy procesach restrukturyzacji systematycznie wzrasta.    Jestem przekonany, że poprzez zdobyte doświadczenie oraz silny i zgrany zespół jesteśmy w stanie zyskać znaczn? rozpoznawalność w tej sferze. Klienci już zd?żyli się przekonać, jak ogromnym potencjałem dysponuje firma –mówi Mateusz Rogoziński, Counsel w Crido Legal.  

***  

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek.   Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy ponad 20 prawników posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki   którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz sieci? Taxand sprawia, iż nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

Kontakt dla mediów:

Magdalena Żuk, Dyrektor ds. PR I Marketingu
mzuk(@)fineart-com.pl| +48 608 36 29 96

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!