Aktualności firm stowarzyszonych

Crido Legal doradzało PZU Zdrowie przy przejęciu placówek medycznych Falck

Kancelaria prawna Crido Legal doradzała PZU Zdrowie przy przejęciu 32 placówek medycznych grupy Falck. Transakcja jest pod względem ilości przejętych placówek jedną z największych w ostatnim czasie na rynku usług medycznych.

 

Rynek usług medycznych konsoliduje się w dużym tempie. Podpisanie przez PZU Zdrowie przedwstępnej umowy przejęcia części działalności grupy Falck, obejmuj?cej prowadzenie placówek medycznych w ramach spółek Falck Centra Medyczne oraz Starówka, umacnia PZU Zdrowie na podium w segmencie prywatnej opieki medycznej zaraz po Lux Medzie i Medicoverze.

Obsługa prawna Crido Legal obejmowała kompleksowe doradztwo, w tym badanie due diligence oraz negocjacje dokumentacji transakcyjnej. Ze strony Crido Legal zespołem prawników doradzaj?cych przy transakcji kierował Mateusz Rogoziński, partner działu M&A, zaś w negocjacje dokumentacji zaangażowany był Mateusz Walczak (Associate).

Transakcja przeprowadzana przez PZU Zdrowie jest pod względem ilości przejętych placówek jedn? z największych w ostatnim czasie na rynku usług medycznych. Wynikiem transakcji jest osi?gnięcie przez PZU Zdrowie blisko 100 placówek własnych. Cały rynek usług medycznych jest obecnie w fazie konsolidacji i trend ten w najbliższym czasie powinien się utrzymać. - komentuje Mateusz Rogoziński, partner w CRIDO Legal.

***

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, prawa własności intelektualnej i danych osobowych, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych reorganizacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, finansowaniem, b?dź prowadzeniem procesów s?dowych). Nasz zespół liczy ponad 40 osób posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów CRIDO pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak, aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca w ramach CRIDO oraz sieci Taxand sprawia, że nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, zarówno w kraju, jak i za granic?, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.Więcej informacji na cridolegal.pl

Kontakt dla mediów:

Agata Woźniak, Starszy specjalista ds. marketingu

agata.wozniak(@)crido.pl |+ 48 532 756 164

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19