Aktualności firm stowarzyszonych

CRIDO Legal doradzało przy projekcie Legia Training Center

CRIDO Legal doradzało prawnie spółce celowej Legii Warszawa S.A., Akademii Piłkarskiej Legii Sp. z o.o.,  przy projekcie stworzenia najnowocześniejszego piłkarskiego kompleksu treningowo-szkoleniowego w Polsce, Legia Training Center, którego budowa rozpocznie się na początku kwietnia  w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

 

Całkowita wartość inwestycji to ponad 80 mln zł. Legia Training Center będzie najnowocześniejszym ośrodkiem szkoleniowo-treningowym w Polsce z sześcioma boiskami (5 z nawierzchni? naturaln? i jedno ze sztuczn? nawierzchni? - przykryte hal? pneumatyczn? na okres jesienno-zimowy). Projekt obejmuje również m.in. powstanie części hotelowej, sal lekcyjnych i bursy dla zawodników w wieku 13-18 lat oraz Centrum Badawczo – Rozwojowego LegiaLab. Koniec budowy i pocz?tek relokacji planowane s? na czerwiec 2020 r.

Obsługa prawna CRIDO Legal obejmowała doradztwo prawne przy nabyciu nieruchomości na potrzeby budowy Legii Training Center, przy organizacji procesu inwestycyjnego oraz w zakresie wsparcia prawnego przy pozyskaniu finansowania od Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.

- Podczas negocjacji mierzyliśmy się z nowymi wyzwaniami, ze względu na fakt, iż projekt jest pionierski, zarówno pod względem czysto sportowym, jak również pod względem jego montażu finansowego. Tym bardziej, cieszymy się, że jako CRIDO Legal mogliśmy przy nim doradzać. Mamy nadzieję, że przetrze on szlak dla kolejnych tego rodzaju projektów w regionie i spowoduje, że banki będ? chętniej finansować tego rodzaju inwestycje - komentuje Filip Badziak, szef praktyki bankowości i finansów w CRIDO Legal.

- Futbol to biznes gdzie szczególnie liczy się gra w dobrym zespole. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że prawnicy z CRIDO Legal byli w naszej drużynie w tym projekcie i mam nadzieję, że będziemy jeszcze współpracować przy kolejnych, równie ambitnych przedsięwzięciach – powiedział Tomasz Zahorski, prezes zarz?du spółki celowej APL i pełnomocnik zarz?du Legii Warszawa.

Ze strony CRIDO Legal, w zakresie prawa nieruchomościowego doradzała Joanna Winter-Szymańska, Counsel, a w zakresie negocjacji i kwestii prawnych zwi?zanych z finansowaniem doradzał Filip Badziak, Senior Associate.

***

O CRIDO Legal

CRIDO Legal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, prawa własności intelektualnej i danych osobowych, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych reorganizacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, finansowaniem, b?dź prowadzeniem procesów s?dowych). Nasz zespół liczy ponad 40 osób posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów CRIDO pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak, aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca w ramach CRIDO oraz sieci Taxand sprawia, że nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, zarówno w kraju, jak i za granic?, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

Kontakt dla mediów:

Agata Woźniak, Starszy specjalista ds. marketingu

agata.wozniak(@)crido.pl |+ 48 532 756 164

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19