Aktualności firm stowarzyszonych

Crido Legal doradza VC przy inwestycjach w start-upy

<p style="text-align: justify;" align="justify">Kancelaria Crido Legal doradzała Kogito Ventures przy inwestycji w AdMonks.io, którego innowacyjna idea polega na wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego w automatyzacji reklam i optymalizacji wykorzystania budżetu reklamowego w e-commerce. Była to już szósta inwestycja przeprowadzona przez fundusz Kogito Ventures, który dotychczas zainwestował w takie start-upy, jak: Packhelp, Punch Punk Games, Papu.io czy Smart Faktor.</p>

>

Obsługa prawna Crido Legal obejmowała kompleksowe doradztwo w procesie przygotowania oraz negocjowania założeń współpracy w postaci termsheetu oraz umowy inwestycyjnej. Transakcję przeprowadziła Martyna Musielewicz, prawnik w Crido Legal, pod nadzorem  adwokata dr Szymona Sypa.  

Jak pokazuje nasze doświadczenie we współpracy z funduszami VC, największym wyzwaniem dla prawników przy inwestycji w start-upy jest znajdowanie bezpiecznych rozwi?zań prawnych chroni?cych interesy obu stron: inwestorów i założycieli, bez skomplikowanych konstrukcji prawnych. Doradzaj?c funduszom VC jak i założycielom posiadamy wiedzę każdej ze stron, co pozwala nam prowadzić proces doradztwa w sposób efektywny i szybki   – komentuje dr Szymon Syp z Crido Legal. Potwierdza to Wojciech Niesyto z Kogito Ventures wskazuj?c dodatkowo na to, że przy inwestycji w start-upy wyzwaniem s? mechanizmy prawne zapożyczone z rynków zagranicznych i specyficzne dla inwestycji w tej klasie aktywów. S? to kwestie takie jak, np. vesting, programy opcyjne, preferencje przy likwidacji, klauzule przył?czenia, poci?gnięcia czy zabezpieczenia przez rozwodnieniem. Należy d?żyć do zdrowej równowagi między zabezpieczeniem inwestora a pozostawieniem wystarczaj?cej swobody i poczucia bezpieczeństwa założycielom start-upów – konkluduje Wojciech Niesyto z Kogito Ventures.  

Startup AdMonks.io określany jest jako reklama na Facebooku, Instagramie, Messengerze i w Google na autopilocie. Jego innowacyjna idea polega na wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego w automatyzacji reklam i optymalizacji wykorzystania budżetu reklamowego sklepów internetowych prowadzonych na platformie Shopify.  

AdMonks.io rozpocz?ł swoj? działalność dwa lata temu z wizj? stworzenia prostej aplikacji, która pomaga efektywnie zarz?dzać kampaniami reklamowymi na Facebooku i Instagramie. Aktualnie oferuje automatyzację kampanii reklamowych dla e-commerce, z wykorzystaniem narzędzi zastosowanych na tych platformach.  

W ubiegłym roku zespół AdMonks.io pracował nad rozwojem swojego produktu w ramach programu akceleracyjnego Startup Hub Warsaw. Zaowocowało to m.in. nawi?zaniem kontaktu z funduszem Data Ventures, który był wiod?cym inwestorem w transakcji, której koinwestorem jest Kogito Ventures. Środki z tej inwestycji zespół AdMonks.io planuje przeznaczyć na rozwój narzędzi do automatyzacji reklam na Facebooku i Instagramie oraz przygotowanie wersji na inne silniki e-commerce.

***  

Crido Legal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, prawa własności intelektualnej i danych osobowych, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek. Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Oferujemy również kompleksowe usługi prawne zwi?zane z pozyskaniem oraz prawidłowym wykorzystaniem pomocy publicznej. Więcej informacji na cridolegal.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP