Aktualności firm stowarzyszonych

Crido Legal doradza Hili Ventures przy nabyciu Allcom

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL" align="justify"><span style="font-family: Arial, serif;"><span><strong>Kancelaria Crido Legal doradzała Hili Company stanowiącej dział logistyczny maltańskiej grupy Hili Ventures przy transakcji nabycia udziałów spółki Allcom Sp. z o.o. </strong></span></span></p>

>

Allcom jest dynamicznie rozwijaj?c? się firm? oferuj?c? usługi spedycyjne oraz obsługi celnej, zapewniaj?c? kompleksowe usługi logistyczne na całym świecie, przy pomocy biur zlokalizowanych w Gdyni oraz Gdańsku. Allcom zatrudnia ponad 50 pracowników.  

Grupa Hili Ventures jest zaangażowana w międzynarodowe projekty, m.in. we współpracy z McDonald’s oraz Apple, w sektorach: logistycznym, inżynierii, technologii oraz nieruchomości. Poprzez sześć działów Hili Ventures jest obecne w dziewięciu krajach, od Morza Śródziemnego po Europę Centraln? i Wschodni?. Grupa, znajduj?ca się w rękach kapitału prywatnego, dysponuje zespołem składaj?cym się z prawie 8 000 osób.  

Nasze najnowsze przejęcie w Polsce wzmocni nasz? pozycję w regionie Europy Środkowo – Wschodniej - podsumował Richard Abdilla Castillo, Dyrektor Zarz?dzaj?cy (Transakcje oraz Główne Projekty) w Hili Ventures. – Doceniamy wsparcie prawników Crido Legal, którzy wykazali się duż? wiedz? i zaangażowaniem w tym procesie.  

Nabycie przez Hili Company spółki Allcom jest jednym z ostatnich projektów zrealizowanych przez Crido Legal. Kompleksowe usługi Crido Legal obejmowały: due dilligence, negocjacje umów zbycia udziałów oraz innych dokumentów transakcyjnych, jak też reprezentację nabywcy przed Prezesem UOKiK w zakresie zgłoszenia zamiaru koncentracji. Kancelaria świadczyła również doradztwo w zakresie obsługi finansowania transakcji.  

Więcej na temat... Jesteśmy dumni z możliwości wniesienia wkładu w rozwój Hili Company w regionie Europy Środkowo – Wschodniej - skomentował Jakub Ziółek, Partner w Crido Legal.  

Zespół Crido Legal składał się z Jakuba Ziółka (Partnera), Mateusza Barana (Senior Associate, M&A), Filipa Badziaka (Associate, Banking), Piotra Plesińskiego (Associate, M&A) oraz dr Szymona Sypa (Associate, M&A oraz Prawo Konkurencji).  

***  

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek.   Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Oferujemy również kompleksowe usługi prawne zwi?zane z pozyskaniem oraz prawidłowym wykorzystaniem pomocy publicznej.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy ponad 20 prawników posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki   którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz sieci? Taxand sprawia, iż nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19