Crido Legal doradza Grupie KRUK w największej transakcji przejęcia na wtórnym rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce

<p style="text-align: justify;"><strong>Kancelaria prawna Crido Legal doradzała spółce z Grupy KRUK w negocjacjach dotyczących przejęcia portfela wierzytelności o wartości prawie 2,7 mld złotych. Transakcja odbywasię na udziałach spółki luksemburskiej należącej do Grupy P.R.E.S.C.O. Ustalona cena nabycia udziałów to kwota 216,8 mln złotych, pomniejszona o korekty uzgodnione w umowie. 23 grudnia 2015 podmioty biorące udział w transakcji zawarły umowę inwestycyjną obejmującą przejęcie 100% udziałów.  Finalizacja transakcji planowana jest na pierwszą połowę 2016 roku</strong>.</p>

>

Profesjonalne doradztwo oraz zaangażowanie Crido Legal stanowiło duże wsparcie w zakresie sfinalizowania pierwszej tego typu transakcji na polskim rynku zarz?dzania wierzytelnościami – mówi Katarzyna Raczkiewicz, Menadżer A Secapital Luxemburg.

Cieszymy się, że możemy wspierać naszego klienta w poszerzaniu swojego portfolio i wzmocnieniu wiod?cej pozycji na rynku Europy Centralnej. Uwzględnienie kilku jurysdykcji oraz specyfiki nabywanych podmiotów, działaj?cych na rynku sekurytyzacyjnym czyni tę transakcję unikatow? i zarazem bardzo ciekaw? –  mówi Filip Grzesiak, Senior Associate w Crido Legal.

Doradztwo na rzecz Grupy KRUK obejmowało kompleksowe wsparcie oraz przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów, takich jak przedwstępna umowa sprzedaży udziałów oraz dokumenty towarzysz?ce.

Ze strony Crido Legal w skład zespołu prowadz?cego transakcję wchodz? mec. Jakub Ziółek, Filip Grzesiak i dr Szymon Syp, wspierani przez specjalistów od podatków Crido Taxand, Andrzeja Puncewicza oraz Monikę Lewandowsk?.

***

O Crido Legal

CridoLegal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek.   Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy ponad 20 prawników posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki   którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz sieci? Taxand sprawia, iż nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

Kontakt dla mediów:

Magdalena Żuk, Dyrektor ds. PR I Marketingu
mzuk(@)fineart-com.pl| +48 608 36 29 96

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!