Aktualności firm stowarzyszonych

CRIDO IP-TP FORUM

<p style="text-align: justify;">Serdecznie zapraszamy na CRIDO IP-TP FORUM, podczas którego eksperci przybliżą zagadnienia związane z ekonomicznymi i podatkowymi aspektami własności intelektualnej. Opowiedzą również o nowatorskich metodach budowania strategii innowacyjności i zaproszą do uczestnictwa w debacie poświęconej polityce innowacyjności.</p>

>

Szanowni Państwo,

aktywa niematerialne odgrywaj? w gospodarce coraz bardziej istotn? rolę. Zauważalne jest to także w Polsce i to na wielu płaszczyznach.  Zwiększenie atrakcyjności ulgi na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, ułatwienia dla start-upów, czy też plany dotycz?ce wprowadzenia ulgi podatkowej typu „Innovation Box”, to przykłady wskazuj?ce na zmianę polityki gospodarczej, maj?cej na celu pobudzenie innowacyjności. Istotne znaczenie dla obrotu prawami własności intelektualnej maj? także nowe wytyczne OECD w zakresie cen transferowych, dotycz?ce dóbr niematerialnych będ?ce implementacj? projektu BEPS (działania 8-10).

Serdecznie zapraszamy na CRIDO IP-TP FORUM, podczas którego  eksperci przybliż? zagadnienia zwi?zane z ekonomicznymi i podatkowymi aspektami własności intelektualnej. Opowiedz? również o nowatorskich metodach budowania strategii innowacyjności i zaprosz? do uczestnictwa w debacie poświęconej polityce innowacyjności.

  
  CRIDO  
  
REJESTRACJA  >>
  
  
  
  
  
AGENDA:

•  9.00-9.30 Rejestracja  

•  9.30-9.35 Powitanie uczestników

•  9.35-10.15  Wytyczne OECD dla cen transferowych  -  nowa edycja

•  10.15-11.00  Dobra niematerialne  -  nowe spojrzenie

•  11.00-11.45  Wyceny IP  -  nowe wyzwania

•  11.45-12.15 Przerwa kawowa

•  12.15-13.00  Patenty jako instrument budowania strategii innowacyjności  -  nowe narzędzia  

•  13.00-13.40  Dyskusja panelowa: Czy i jak państwo powinno wspierać innowacyjność

•  13.40-14.30 Lunch

  
  
Więcej szczegółów dotycz?cych spotkania  
oraz prelegentów na stronie wydarzenia  >>
  
  
Konferencja skierowana jest do osób odpowiedzialnych za rozwój biznesu i strategiczne decyzje w organizacji, szczególnie w obszarze finansów, podatków oraz innowacji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z firmy. Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń przed ich potwierdzeniem, celem zapewnienia odpowiedniego audytorium konferencji, zgodnie z jej tematyk? i przeznaczeniem.

Serdecznie zapraszamy,
Zespół CRIDO

  
  
  
  
  CRIDO  
  
23 kwietnia 2018  |  godz. 9.00 - 14.30

The Heart Warsaw, 38. piętro, Warsaw Spire
Plac Europejski 1, Warszawa

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP