Aktualności firm stowarzyszonych

Country Risk Conference 2010

<p><span><span>Świat wychodzi z kryzysu, czy jesteśmy przygotowani na nowe wyzwania? Konferencja Country Risk poświęcona jest panoramie ryzyka biznesowego na świecie. Tematy uwzględniają bieżącą sytuacją na wybranych rynkach oraz perspektywę na najbliższy czas.</span></span></p>

>

Wtorek, 15 czerwca 2010
Hotel Hilton, Warszawa, ul. Grzybowska 63


Konferencja kierowana jest do managerów wysokiego szczebla zarz?dzania, dużych i średnich firm.

Wypowiedzi ekspertów i mówców naszych konferencji zawsze inspirowały a także wspierały w podejmowaniu decyzji strategicznych oraz zwi?zanych z zarz?dzaniem należnościami.

Temat przewodni tegorocznej konferencji brzmi: „Świat wychodzi z kryzysu, czy jesteśmy przygotowani na nowe wyzwania?”

Odpowiadaj?c na to pytanie, podczas konferencji nakreślimy pokryzysow? mapę gospodarcza świata. Na przykładach firm spróbujemy poszukać odpowiedzi na pytanie, gdzie jesteśmy? Jak firmy przygotowały się na uderzenie fali kryzysu światowego, jak? pozycję rynkow? maj? dzisiaj, czy to miejsce stwarza im dobre szanse na dalszy rozwój?

Druga część konferencji będzie cyklem wykładów, prezentacji i dyskusji wokół strategii przedsiębiorstw. Głównym pytaniem w tej części konferencji jest jak dzisiaj budować przewagę konkurencyjn? w świecie dynamicznych zmian w światowej gospodarce?

Organizatorem konferencji jest Coface Poland oraz Bank Credit Agricole. Konferencji patronuje Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce.

Więcej szczegółów oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy udostępnione s? na stronie www.coface.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP