Ceny masła na aukcji GDT najniżej od grudnia 2016 r.

<p style="text-align: justify;">Wczoraj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zmniejszył się na niej do 928 pkt. wobec 935 pkt. na poprzedniej aukcji przeprowadzonej 21 sierpnia br. (spadek o 0,7%), co było nieznacznie powyżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT ukształtował się tym samym na najniższym poziomie od października 2016 r.</p>

>

W kierunku zmniejszenia indeksu oddziaływały niższe ceny 3 z 9 jego składowych: masła (-2,8%), pełnego mleka w proszku (-2,2%) oraz laktozy (-0,5%). Przeciwny efekt miały wyższe ceny sera Cheddar (+4,2%), kazeiny podpuszczkowej (+3,7%), odtłuszczonego mleka w proszku (+2,2%), bezwodnego tłuszczu mlecznego (+0,2%) oraz maślanki w proszku (+0,1%). Zwiększyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 38  811 ton wobec 32 041 ton (+21,1%). Kolejna aukcja GDT odbędzie się 18 września.

W wynikach aukcji na szczególn? uwagę zasługuje kontynuacja spadku cen masła, które ukształtowały się na najniższym poziomie od grudnia 2016 r. Zrealizował się tym samym nasz scenariusz, zgodnie z którym po przejściowym wzroście cen w I poł. br. zwi?zanym z niższ? produkcj? mleka w Nowej Zelandii z uwagi na suszę, ceny produktów mlecznych, w tym masła powróc? do trendu spadkowego (por. AGROmapa 19.06.2018). Nasze najnowsze prognozy dotycz?ce rynku mleka przedstawimy w najbliższej AGROmapie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!