Aktualności firm stowarzyszonych

Carrefour wprowadza nowy format współpracy w ramach franczyzy

<p style="text-align: justify;"><strong></strong><strong>Od marca Carrefour rozszerza możliwości współpracy z siecią w ramach franczyzowych sklepów convenience. Nowy model partnerski skierowany jest do przedsiębiorczych, młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy i chcą prowadzić własny biznes w branży handlowo-spożywczej. Sieć kieruje swoją propozycję także do tych młodych handlowców, którzy prowadzą już własne sklepy, lecz chcieliby zwiększyć swój potencjał i związać się z doświadczonym partnerem, oferującym sprawdzone rozwiązania.   <br /></strong></p>

>

Franczyza dla ambitnych i młodych

Carrefour wraz ze swoimi partnerami biznesowymi zarz?dza obecnie sieci? ponad 460 sklepów franczyzowych w całej Polsce. S? to placówki pod szyldami Express (format zielony i pomarańczowy, uzależniony od potrzeb klientów i lokalizacji sklepu) oraz sklepy Globi, znajduj?ce się głównie na terenach wiejskich. Nowa oferta współpracy to propozycja skierowana do dynamicznych młodych osób, chc?cych prowadzić działalność gospodarcz?, które w ten sposób wejd? na rynek pracy i podejm? wyzwanie prowadzenia sklepu pod szyldem Express. Oznacza to, że w ramach takiej współpracy powstawać będ? placówki handlowe z tzw. pomarańczowym logo i zlokalizowane w centrach dużych miast. Otwierane mog? być one wszędzie tam, gdzie jest duże natężenie ruchu, np. w ci?gach komunikacyjnych, przy przystankach i w pobliżu innych obiektów użytku publicznego.

- Dziś sytuacja młodych Polaków, którzy kończ? studia i chc? wkroczyć na rynek pracy jest trudna. Sama edukacja często nie wystarcza do podjęcia satysfakcjonuj?cej działalności, potrzebne jest także praktyczne doświadczenie i wkład finansowy. Carrefour postanowił wykorzystać swoje doświadczenie i know-how w zakresie franczyzy, aby stworzyć model współpracy skierowany właśnie do tej grupy – aktywnych i przedsiębiorczych, młodych ludzi. W ten sposób chcemy pomóc im rozpocz?ć funkcjonowanie na rynku pracy i dać realn? propozycję działalności biznesowejmówił podczas konferencji prasowej Guillaume de Colonges, Prezes Carrefour Polska.

Ważny podkreślenia jest fakt, że Carrefour rozwija w Polsce swój model franczyzy od 5-ciu lat, a sklepy otwarte w jego ramach z sukcesami realizuj? swoje cele biznesowe. S? to dobrze funkcjonuj?ce placówki handlowe, wspierane wieloletnim doświadczeniem sieci Carrefour w branży handlowej. Potwierdzeniem skuteczności tego modelu jest fakt, iż wielu franczyzobiorców Carrefour wci?ż się rozwija, otwieraj?c nowe sklepy i zwiększaj?c zasięg swojej działalności.

Do nowej oferty zachęcić maj? młodych franczyzobiorców m.in. elastyczne warunki, jeśli chodzi o wymagany przez sieć wkład własny. Wysokość tego wkładu jest indywidualnie oceniana według możliwości i potencjału rozwojowego młodego przedsiębiorcy, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia ludzi rozpoczynaj?cych działalność gospodarcz?. Carrefour oferuje nowym, młodym partnerom wkład finansowy w wysokości nawet do kilkudziesięciu tys. zł na rozwój sklepu w formacie convenience. Sieć dodatkowo oferuje także pomoc w znalezieniu lokalu użytkowego w dobrej lokalizacji, gdzie zostanie otwarty nowy sklep, a także inwestuje w jego pełne wyposażenie.

Co daje franczyza z Carrefour

Swój model franczyzy sieć opiera niezmiennie na czterech filarach: silnej i rozpoznawalnej marce, dobrze dobranym do lokalnych potrzeb klientów asortymencie, sprawnej logistyce oraz na doświadczeniu i dzieleniu się wiedz? na każdym etapie działania sklepu. - Od kilku lat stawiamy na multiformatowość, rozwijaj?c koncepty sklepów zróżnicowane pod względem powierzchni i odpowiednio dostosowane do potencjału lokalnych rynków. Nasi partnerzy zyskuj? w ten sposób szerok? możliwość współpracy z Carrefour, w oparciu o model, który pod k?tem ich możliwości kapitałowych oraz wymagań lokalnego rynku, odpowiada im najbardziej. Rozwijane przez nas od 5 lat koncepty franczyzowe zostały bardzo przychylnie przyjęte przez franczyzobiorców oraz klientów, dlatego planujemy utrzymać, a nawet zwiększyć dynamikę tworzenia kolejnych placówek – mówił Marek Lipka, Dyrektor Franczyzy Carrefour Polska.   

Nie do przecenienia jest kompleksowe podejście sieci Carrefour do modelu współpracy w ramach franczyzy, dzięki któremu firma nie tylko oferuje partnerowi swoje rozpoznawalne logo, ale przede wszystkim dba o budowanie współpracy, opartej na wieloletnim know-how w zakresie handlu. W takim modelu obie strony bior? odpowiedzialność za rozwój prowadzonego biznesu. Carrefour oczekuje w zamian od swoich franczyzobiorców przede wszystkim zaangażowania i chęci osi?gnięcia sukcesu, a także przestrzegania standardów dotycz?cych oferty i obsługi, dzięki którym marka Carrefour jest od lat ceniona przez polskich konsumentów.

Carrefour zapewnia swoim partnerom otwieraj?cym sklep Express convenience:

  •   100 % wyposażenia sklepu
  •   100% sprzętu informatycznego z niezbędnym oprogramowaniem
  •   kompletn? realizację procesu otwarcia sklepu przez ekipę Carrefour
  •   pakiet szkoleń
  •   pełny pakiet marketingowy o wartości przekraczaj?cej 30 tys. zł
  •   profesjonaln? logistykę
  •   doradztwo i wsparcie opiekuna regionalnego

Nowy model współpracy jest efektem uważnej obserwacji rynku pracy i analizy potrzeb potencjalnych partnerów biznesowych. - Młodzi Polacy s? bardzo przedsiębiorczy i maj? wspaniałe pomysły na biznes. Chcemy tak ukierunkować ich potencjał, a jednocześnie wesprzeć naszym doświadczeniem, aby razem osi?gn?ć rynkowy sukces. Rok 2015 to dla Carrefour rok pełen wyzwań – zgodnie z przyjęt? strategi? będziemy intensywnie rozwijać sieć naszych sklepów we wszystkich formatach handlowych, w tym przede wszystkim w formacie franczyzowych sklepów convenience. Mamy nadzieję, że przyczyni się do tego sukces nowej oferty, dedykowanej młodym partnerom – kontynuował Guillaume de Colonges, Prezes Carrefour Polska.

***

Grupa Carrefour

Obecna w 34 krajach jest jednym z największym detalistów na świecie oraz liderem wielkiej dystrybucji w Europie. W ponad 10.100 sklepach zatrudnia 365 000 pracowników. W 2013 obroty Grupy wyniosły 100,2 mld euro. Grupa Carrefour oferuj?ca różnorodność formatów handlowych, kanałów dystrybucji oraz działaj?ca na wielu rynkach jest partnerem w codziennym życiu 10 milionów klientów, którzy każdego dnia odwiedzaj? sklepy Carrefour na całym świecie, maj?c dostęp do szerokiej gamy produktów i usług w najlepszej cenie.

O Carrefour Polska

Carrefour Polska swój pierwszy hipermarket otworzył w 1997 roku w Łodzi. Obecnie, pod szyldem Carrefour w Polsce działa ponad 700 sklepów w różnych formatach: s? to hiper- i supermarkety oraz sklepy osiedlowe. Carrefour jest także właścicielem i zarz?dc? centrów handlowych, skupionych w dużych i średnich miastach. Ofertę handlow? naszych sklepów uzupełniaj? stacje paliw. D?ż?c do podniesienia jakości życia klientów i konsumentów, Carrefour Polska realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu, która zakłada harmonijny rozwój, w trzech dziedzinach równocześnie: na rzecz gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 7

Dodatkowe koszty pracownicze. W dobie panującego stanu epidemii pracodawcy zmuszeni są do ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z zapewnieniem...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP