Aktualności firm stowarzyszonych

Carrefour przekazał ciężarówkę-chłodnię Bankowi Żywności w Toruniu

<p style="text-align: justify;">3 czerwca br. odbyło się oficjalne przekazanie ciężarówki-chłodni Bankowi Żywności w Toruniu. Specjalistyczny samochód został sfinansowany z grantu przyznanego przez Fundację Carrefour w 2016 r. W uroczystym spotkaniu udział wzięli reprezentanci Carrefour Polska i Banków Żywności, a także lokalne władze, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy Torunia.</p>

>

– Fakt, że mogę przekazać dzisiaj przedstawicielom Banku Żywności w Toruniu kluczyki do specjalistycznej ciężarówki-chłodni, to dla mnie powód to wielkiej satysfakcji. Wiem, jak istotny w codziennym funkcjonowaniu organizacji jest właściwy transport produktów. Dzięki pomocy Fundacji Carrefour świeże produkty mog? być odbierane ze sklepów, a następnie bezpiecznie transportowane i dostarczane potrzebuj?cym w całym województwie kujawsko-pomorskim. Jestem przekonany, że dzięki naszej współpracy jeszcze więcej osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej skorzysta z pomocy –  powiedział Robert Lorenc, Dyrektor Hipermarketu Carrefour w Toruniu.

Firma Carrefour od lat wspiera rozwój Banków Żywności w Polsce dostrzegaj?c lokalne potrzeby społeczne. Samochód kupiony przez Bank Żywności w Toruniu, dzięki wsparciu Fundacji Carrefour, będzie służył przede wszystkim codziennym odbiorom żywności ze sklepów. Bank Żywności codziennie przekazuje artykuły spożywcze do organizacji i instytucji społecznych z województwa kujawsko-pomorskiego. Wspólne działania Carrefour i Banków Żywności przyczyniaj? się do poprawy jakości życia osób żyj?cych w ubóstwie i zmniejszenia obszarów niedożywienia w Polsce. Carrefour realizuj?c swoj? strategię społecznej odpowiedzialności, przyczynia się do rozwoju terenów, na których prowadzi działalność. Darowizna przekazana przez Carrefour efektywnie wpłynie na poprawę działalności banku i organizacji pozarz?dowych z województwa kujawsko-pomorskiego, które zajmuj? się dożywianiem potrzebuj?cych. Zakup ten był potrzebny, gdyż Bank Żywności w Toruniu rocznie wspiera 52 organizacje, które docieraj? z pomoc? do blisko 110 000 osób.

Stale rozwijana współpraca Carrefour z Federacj? Polskich Banków Żywności wpisuje się w  kluczow? inicjatywę sieci, jak? jest prowadzony od 2013 r. program „STOP Marnotrawstwu”. Jego celem jest przeciwdziałanie marnotrawstwu, w tym marnotrawstwu żywności, na każdym poziomie funkcjonowania firmy, a także promowanie tej idei wśród klientów i dostawców. Na mocy ogólnopolskiej umowy z Federacj? Banków Żywności, nadwyżki artykułów spożywczych ze sklepów Carrefour przekazywane s? stale Bankom Żywności na terenie całego kraju. W hiper- i supermarketach sieci, a także w wybranych sklepach franczyzowych Carrefour Express organizowane s? przez Banki cykliczne zbiórki żywności. Dzięki nim, osoby, które znajduj? się z gorszej sytuacji życiowej, otrzymaj? realne wsparcie.

W 2017 roku zarówno Carrefour jak i Federacja Polskich Banków Żywności obchodz? swoje 20-lecie działalności w Polsce, współpracuj?c ze sob? praktycznie od samego pocz?tku. Za zaangażowanie w pomoc najuboższym Carrefour otrzymał specjaln? statuetkę – wyróżnienie z okazji 20-lecia Federacji Polskich Banków Żywności. Carrefour Polska otrzymał także nagrodę w plebiscycie „Dobroczyńca Roku” w  kategorii „Projekt społeczny – duża firma”.  Firma znalazła się w gronie laureatów konkursu dzięki wieloletniej, efektywnej współpracy z Bankami Żywności i swojemu systemowemu podejściu do przeciwdziałania marnotrawstwu żywności.

***  

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour Polska jest części? Grupy Carrefour, referencyjnej sieci spożywczej, która posiada blisko 12 000 sklepów w ponad 30 krajach. Grupa Carrefour jest sieci? multilokaln?, multiformatow? i multikanałow?, obsługuj?c? codziennie 13 milionów klientów na całym świecie.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniaj? się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP