Carrefour Polska pomaga poszkodowanym na Pomorzu

<p style="text-align: justify;">W wyniku potężnej nawałnicy, która 11 sierpnia przeszła przez Pomorze, mieszkańcy ponieśli ogromne straty. Carrefour podjął natychmiastowe działania i zaangażował się w pomoc dla poszkodowanych. Przedstawiciele sklepu z Chojnic przekazali mieszkańcom wodę mineralną, produkty spożywcze, artykuły chemiczne oraz koce.</p>

>

Carrefour, staraj?c się wsłuchiwać w potrzeby lokalnej społeczności, podj?ł natychmiastowe działania, a przedstawiciele hipermarketu Carrefour Chojnice postanowili przył?czyć się do akcji pomocy dla poszkodowanych.

Pierwsza pomoc trafiła już 12 sierpnia na ręce pracuj?cych przy usuwaniu szkód strażaków, który otrzymali zapasy wody mineralnej – ł?cznie 4 palety. Od 16 sierpnia, dzięki zaangażowaniu pracowników sklepu Carrefour Chojnice oraz hojności dostawców współpracuj?cych ze sklepem zaczęto przekazywać poszkodowanym doraźn? pomoc, składaj?c? się m.in. z zapasów wody, pieczywa, konserw, artykułów higienicznych, naczyń jednorazowych. Pomoc trafiła do mieszkańców miejscowości Rytel, Mała Cerkiew oraz Lotyń.

Ponadto, w sklepach Carrefour, zadbano o dodatkowe zmiany nocne oraz zwiększon? obsadę w  ci?gu dnia, aby sprostać rosn?cym potrzebom m.in. na pieczywo, które było trudno dostępne w całej okolicy. Zapewniono także dodatkowe dostawy wody, latarek i  ładowarek.

Po konsultacji z potrzebuj?cymi, największy dotychczas transport, dzięki wsparciu finansowemu centrali sieci Carrefour, dotarł 23 sierpnia do Sośna, gdzie uszkodzonych zostało kilkaset budynków mieszkalnych i gospodarczych. Mieszkańcy wsi otrzymali m.in. zapas wody, jedzenia (m.in. kawę, herbatę, dania gotowe, makarony, ryż, kaszę, konserwy, cukier, dżemy), środki chemiczne i higieniczne (środki do czyszczenia, mydła, szampony, papier toaletowy, ręczniki papierowe) oraz koce. Darowiznę w imieniu mieszkańców odebrała pani Sołtys, Anna Czaja.

Dziękuję wszystkim pracownikom i dostawcom, który zaangażowali się w pomoc dla potrzebuj?cych. Ostatnie wydarzenia przyniosły ogromne straty dla całej społeczności, jednak mam nadzieję, że szybka pomoc pozwoli na wyjście z tej kryzysowej sytuacji. Jestem dumny z mojego zespołu, który pokazał ogromne serce i wykazał się wielk? empati? w stosunku do poszkodowanych  - powiedział Cezary Gregorczyk, Dyrektor Sklepu Carrefour Chojnice

Carrefour Polska, w ramach realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu aktywnie wspiera organizacje pozarz?dowe w ich działaniach na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wyrównywania szans, przeciwdziałania marnotrawstwu, czy promocji zdrowego stylu życia. W działalność charytatywn? angażuje się zarówno centrala firmy, jak i sklepy sieci Carrefour w całej Polsce. Sklepy wspieraj? również liczne akcje lokalne z dziedziny ekologii, promocji sportu i  zdrowego stylu życia. W ramach współpracy z lokalnymi społecznościami, Carrefour wspiera także hospicja, domy dziecka, przedszkola, szkoły i szpitale znajduj?ce się w pobliżu sklepów sieci na terenie całego kraju.

***  

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour Polska jest części? Grupy Carrefour, referencyjnej sieci spożywczej, która posiada blisko 12 000 sklepów w ponad 30 krajach. Grupa Carrefour jest sieci? multilokaln?, multiformatow? i multikanałow?, obsługuj?c? codziennie 13 milionów klientów na całym świecie.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniaj? się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19