Aktualności firm stowarzyszonych

Carrefour mówi STOP Marnotrawstwu, promuje zdrowe odżywianie oraz róźnorodność

<p style="text-align: justify;">Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniają się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.</p>

>

Od  2013  r. w  Carrefour Polska realizowany jest międzynarodowy program „STOP Marnotrawstwu”, którego  celem jest walka z  codziennym marnotrawstwem na  każdym szczeblu funkcjonowania firmy, a  także promowanie przeciwdziałania marnotrawstwu wśród dostawców i  klientów sieci poprzez szereg akcji o charakterze edukacyjnym.

Wiedz?c, jak duże znaczenie Polacy przywi?zuj? do zdrowego stylu życia, Carrefour Polska stale rozszerza w swoich sklepach ofertę produktów zwi?zanych ze zdrowym odżywianiem się oraz realizuje kampanię „Z miłości do Zdrowia”. Celem kampanii jest promocja zdrowego stylu życia wśród klientów i pracowników, edukacja na temat zdrowej diety poprzez specjalne akcje i programy a także zachęcanie klientów i pracowników do zdrowego stylu życia poprzez sponsorowanie imprez sportowych.

Carrefour Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności od 2013 roku. Polityka różnorodności w Carrefour realizowana jest w oparciu o wartości, takie jak: równouprawnienie, dialog pokoleniowy oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych. W ramach odpowiedzialnego zarz?dzania różnorodności? firma motywuje swoich pracowników do dialogu pokoleniowego.

Więcej o społecznie odpowiedzialnych działaniach prowadzonych przez firmę Carrefour dowiecie się podczas Targów CSR już 17 listopada na Stadionie PGE Narodowy. Zapraszamy na stoisko numer 9.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19