Carrefour laureatem 8. edycji konkursu Firma Dobrze Widziana

<p style="text-align: justify;">24 kwietnia w siedzibie Business Centre Club w Warszawie ogłoszono wyniki konkursu „Firma Dobrze Widziana”. W gronie laureatów znalazł się Carrefour Polska, który został doceniony za działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.</p>

>

-  Cieszę się, że Business Centre Club docenił działania Carrefour Polska z zakresu CSR. Od wielu lat realizujemy projekty, w których udowadniamy jak ważna jest dla Nas społeczna odpowiedzialność biznesu. Realizujemy wiele kompleksowych inicjatyw z zakresu m.in. ochrony środowiska naturalnego, różnorodności i przeciwdziałania marnotrawstwu. W ostatnim czasie także w Carrefour podejmujemy wiele inicjatyw maj?cych na celu promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Nasza sieć nie tylko stale zwiększa asortyment produktów prozdrowotnych w swoich sklepach, ale także wspiera wiele imprez biegowych na terenie całego kraju oraz Tour De Pologne i wspólnie z SGGW realizuje program „ABC Zdrowego Żywienia”  – mówi Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Carrefour Polska kładzie także duży nacisk na promocję zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz prawidłowego odżywiania. Takie inicjatywy jak: „Biegi z Carrefour”, strefy „Świat Zdrowia” w hiper- i supermarketach sieci, kampania „Z miłości do Zdrowia” oraz program „ABC Zdrowego Żywienia” zostały opublikowane w raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”, wśród aż 28 innych dobrych praktyk CSR Carrefour Polska.

Konkurs „Firma Dobrze Widziana” to inicjatywa, której celem jest promowanie przedsiębiorstw, skutecznie realizuj?cych politykę społecznej odpowiedzialności. Dodatkowo organizatorzy zwracaj? uwagę na aspekt szerzenia wiedzy na temat CSR i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez dan? organizację działalności społecznej. Konkurs jest kontynuacj? idei realizowanego w latach 2009-2011 projektu „CSR – jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa”. W uroczystości wręczenia dyplomów laureatom, obok zwycięzców konkursu, wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, członkowie kapituły, kanclerze BCC z regionu nagrodzonego przedsiębiorstwa oraz osoby wi?zane z ide? społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ocena organizacji dokonywana była na podstawie Ankiety Konkursowej, która zawierała podstawowe informacje o  działalności każdej z firm w kontekście spełniania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Istotnymi elementami podlegaj?cymi ocenie były:

  • opracowana i wdrożona strategia działań w obszarze CSR,
  • skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy na ten temat,
  • polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia
  • oraz przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinie ekologii, rynku i działań charytatywnych.

***  

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour Polska jest części? Grupy Carrefour, referencyjnej sieci spożywczej, która posiada blisko 12 000 sklepów w ponad 30 krajach. Grupa Carrefour jest sieci? multilokaln?, multiformatow? i multikanałow?, obsługuj?c? codziennie 13 milionów klientów na całym świecie.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniaj? się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!