Aktualności firm stowarzyszonych

Carrefour Dobroczyńcą Roku

<p style="text-align: justify;">Carrefour Polska został wyróżniony w plebiscycie „Dobroczyńca Roku” w kategorii „Projekt społeczny – duża firma”. Sieć otrzymała nagrodę za współpracę z Bankami Żywności i przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności. Statuetkę w imieniu Carrefour, podczas uroczystej gali w Warszawie, odebrał Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska.</p>

>

Carrefour Polska znalazł się w gronie laureatów konkursu dzięki wieloletniej, efektywnej współpracy z Bankami Żywności i swojemu systemowemu podejściu do przeciwdziałania marnotrawstwu żywności. Firma od 2013 roku realizuje program „STOP Marnotrawstwu”, którego celem jest przeciwdziałanie wszelkim formom marnotrawstwa na każdym szczeblu funkcjonowania firmy, w tym marnowania żywności.

- Jesteśmy dumni, że wspólne działania Carrefour i Federacji Polskich Banków Żywności zostały docenione przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i przez internautów, których głosy zapewniły Carrefour zwycięstwo w głosowaniu. Tytuł „Dobroczyńcy Roku” to dla nas szczególne wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy w obszarze zaangażowania społecznego. Jest to również ukoronowanie 20 lat wspólnego zaangażowania społecznego Carrefour i Banków Żywności  – mówi Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour.

W ramach współpracy z Federacj? Polskich Banków Żywności sklepy Carrefour regularnie przekazuj? lokalnym oddziałom banków produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia. W  ten sposób sieć handlowa i federacja wspólnie nie tylko zapobiegaj? marnotrawstwu, ale też wspieraj? potrzebuj?cych z domów dziecka, domów opieki społecznej, hospicjów i innych organizacji, do których trafia żywność. Ponadto, supermarkety i hipermarkety Carrefour uczestnicz? w ogólnopolskich zbiórkach żywności organizowanych przez banki. Carrefour ufundował również zakup 16 specjalistycznych ciężarówek-chłodni dla banków, które umożliwiaj? właściwe transportowanie i  przechowywanie produktów spożywczych wymagaj?cych niskich temperatur.

Carrefour angażuje się w wiele ważnych inicjatyw lokalnych. Centrala i sklepy sieci w  całej Polsce wspieraj? społeczności lokalne i buduj? dobre relacje s?siedzkie poprzez darowizny rzeczowe na rzecz instytucji, szkół, organizacji pozarz?dowych, hospicjów, domów dziecka i wielu innych.

Konkurs "Dobroczyńca Roku" organizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii ma na celu promowanie działań prospołecznych.  To największy i najdłużej działaj?cy tego typu konkurs w Polsce. W ramach konkursu zbierane s? dobre praktyki CSR dużych firm, ale także działania dobroczynne małych i średnich przedsiębiorstw, po ty, by pokazać,  iż dobro mog? czynić wszyscy, bez względu na rozmiar przedsiębiorstwa.

***  

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 sklepów  w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour Polska jest części? Grupy Carrefour, referencyjnej sieci spożywczej, która posiada blisko 12 000 sklepów w ponad 30 krajach. Grupa Carrefour jest sieci? multilokaln?, multiformatow? i multikanałow?, obsługuj?c? codziennie 13 milionów klientów na całym świecie.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniaj? się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP