Aktualności firm stowarzyszonych

BNP Paribas Real Estate zarządzała procesem rebrandingu centrów Pradera

<p style="text-align: justify;">Dział Zarządzania Nieruchomościami agencji BNP Paribas Real Estate Poland przeprowadził proces rebrandingu centrów handlowych, które niedawno zmieniły właściciela z Ikea Centres Polska na fundusz Pradera. Nowa nazwa i nowa identyfikacja wizualna pojawiła się w polskich i niemieckich lokalizacjach.</p>

>

"Kompleksowy rebranding to jeden z filarów strategii dla portfela, która - wspierana przez aktywne zarz?dzanie i odpowiedni dobór najemców - ma na celu wzmocnienie pozycjonowania obiektów i maksymalne wykorzystanie ich potencjału. Duż? wagę przywi?zujemy do tego, w jaki sposób nasze centra komunikuj? się z dotychczasowymi i potencjalnymi klientami. To obszar, który z perspektywy bardzo dynamicznych zmian zachowań i upodobań konsumenckich, będzie odgrywał coraz większ? rolę"

MARK RICHARDSON, DYREKTOR, PRADERA

Zmiana nazwy i identyfikacji wizualnej jest kluczowym elementem dalszych, długofalowych działań marketingowych. Centra o nowej nazwie i w nowej oprawie graficznej przez wiele lat zyskały liczne grono klientów, którzy doceniaj? nie tylko mocne, dobrze dobrane grono najemców i komplementarność oferty, ale także lokalizację i wygodę robienia zakupów. Klienci odwiedzaj?cy Homeparki w nowej odsłonie doceni? także intuicyjne systemy informacji wizualnej, które ułatwi? poruszanie się po konkretnych obiektach.

  

"Z naszej perspektywy, proces, który koordynowaliśmy i przez który bardzo sprawnie przeszliśmy wspólnie z inwestorem pokazuje, że w wypracowaniu najlepszego rozwi?zania pomaga dialog, ale też różne punkty widzenia. Z jednej strony właściciela, który chce realizować w oparciu o swoj? strategię konkretne cele biznesowe, z drugiej strony zarz?dcy nieruchomości, który potrafi patrzeć na zmiany i rozwój w szerszej perspektywie czasowej uwzględniaj?c obowi?zuj?ce i przyszłe trendy i mikrotrendy. Cieszę się, że udało nam się stworzyć ramy komunikacji wizualnej dla obiektów funkcjonuj?cych w różnych krajach i różnych społecznościach lokalnych, z rozmaitymi potrzebami i nawykami"

MICHAŁ PSZKIT, DYREKTOR DZIAŁU PROPERTY MANAGEMENT, BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND

Nowe pozycjonowanie projektów z portfolio Pradera i sam proces rebrandingu ma za zadanie wspierać aktywne zarz?dzanie kompleksami, które pozwoli w jeszcze większym stopniu wykorzystać potencjał rozwojowy poszczególnych Parków Handlowych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP