Aktualności firm stowarzyszonych

BNP Paribas Fortis pod nową nazwą i marką

<p><span><span>Od maja bank działa już pod nową nazwą formalno prawną: &bdquo;BNP Paribas Bank Polska SA&rdquo;.&nbsp; Na jego plac&oacute;wkach pojawia się nowe oznakowanie &bdquo;BNP Paribas&rdquo;.</span></span></p>

>

Wymiana logo na 230 oddziałach banku rozpoczęła się z końcem kwietnia, natomiast cały proces rebrandingu zostanie sfinalizowany w trzecim kwartale bież?cego roku.

Bank zakończył jednocześnie proces zmiany nazwy formalnej z „Fortis Bank Polska SA” na „BNP Paribas Bank Polska SA’’. Nowa nazwa została zaakceptowana w marcu zarówno przez Komisję Nadzoru Finansowego, jak i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 29 kwietnia nazwa „BNP Paribas Bank Polska SA’’ została wpisana do Krajowego Rejestru S?dowego; pod tak? nazw? akcje banku s? notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie*.

– Rebranding na BNP Paribas potwierdza poważne plany Grupy w stosunku do rynku polskiego. Dla naszego banku zmiany te oznaczaj? jednocześnie rozpoczęcie kolejnego etapu w naszej 20-letniej historii w Polsce – mówi Frederic Amoudru, Prezes Zarz?du BNP Paribas Bank Polska SA, Country Manager Grupy BNP Paribas w Polsce. Uważam, że dzięki ujednoliceniu nazwy banku z jego mark?, komunikacja z klientami stanie się czytelniejsza – dodaje.

Przyjęcie nowej nazwy prawnej nie oznacza jakichkolwiek zmian w strukturze kapitałowej banku. Grupa BNP Paribas pozostaje spółk? – matk? Fortis Banku SA/NV z siedzib? w Brukseli, właściciela 99,87 proc. akcji polskiego banku. Podobnie, nowa marka nie powoduje żadnych zmian w relacjach banku z jego klientami: wszystkie dotychczas zawarte z bankiem umowy zachowuj? swoj? ważność. Bez zmian pozostaj? również numery rachunków klientów. Wszystkie karty wydane przez bank, na których widnieje „stara” nazwa będ? honorowane do momentu utraty ich ważności (data wskazana na karcie).

W zwi?zku z przyjęciem nowej nazwy, zmieni się adres strony internetowej banku. Nowy adres to www.bnpparibas.pl. Dotychczasowa domena będzie funkcjonowała jako alias (po wpisaniu starego adresu, użytkownik zostanie przekierowany na stronę z now? domen?).

Informacje o wszystkich zmianach bank stopniowo (zgodnie z trwaj?c? procedur? formaln?) przekazywał swoim klientom. O rebrandingu klienci dowiadywali się z listów, informacji na wyci?gach, komunikatów na ekranach bankomatów oraz stronach bankowości elektronicznej Pl@net i Biznes Pl@net, informacji zamieszczonych na stronie internetowej.

Na rynku polskim Grupę BNP Paribas reprezentuje aktualnie 9 spółek zatrudniaj?cych ponad 3600 pracowników i prowadz?cych działalność w następuj?cych sektorach: bankowość, leasing, ubezpieczenia, zarz?dzanie flot?, zarz?dzanie nieruchomościami. BNP Paribas posiada w Polsce, od ponad 20 lat, również swój oddział, działaj?cy obecnie pode nazw? BNP Paribas Corporate and Investment Banking (BNP Paribas Oddział w Polsce). BNP Paribas Bank Polska i BNP Paribas Oddział w Polsce współpracuj? przy obsłudze największych polskich przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych: Bank dostarcza usługi w zakresie daily banking, natomiast Oddział skupia się na ofercie bankowości inwestycyjnej.


BNP Paribas Bank Polska SA należy do grupy BNP Paribas, wiod?cej europejskiej instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu, jednego z sześciu najsolidniejszych banków na świecie według Standard&Poor’s. BNP Paribas zatrudnia przeszło 200 tys. osób w ponad 80 krajach. Grupa prowadzi działalność w zakresie m.in. bankowości detalicznej, korporacyjnej, inwestycyjnej oraz zarz?dzania aktywami i maj?tkiem.
BNP Paribas Bank Polska SA jest bankiem uniwersalnym. Klientom indywidualnym oferuje produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz kredytowe, klientom firmowym dostarcza rozwi?zania z zakresu finansowania działalności na rynku lokalnym oraz międzynarodowym.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP