Aktualności firm stowarzyszonych

BNP Paribas Bank Polska podpisał umowę kredytowa EBOiR

<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000000;">BNP Paribas Bank Polska podpisał umowę kredytową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Nowa linia, w wysokości 50 mln euro, zostanie przeznaczona na wsparcie sektora małych<br /></span> i średnich przedsiębiorstw w zakresie zwiększania efektywności energetycznej.</strong></p>

>

Na mocy porozumienia z EBOiR, klienci BNP Paribas Banku Polska uzyskaj? dostęp do finansowania projektów zakładaj?cych redukcję zużycia energii w przedsiębiorstwie, w tym: termomodernizację budynków, modernizację parku maszynowego oraz wdrożenie nowych technologii, efektywniejszych energetycznie. Przy realizacji przedsięwzięcia objętego umow?, bank zapewni również pomoc merytoryczn? – klienci będ? mogli skorzystać z nieodpłatnych konsultacji inżynierów specjalizuj?cych się w zakresie efektywnego wykorzystania energii.

„Podpisanie umowy kredytowej z EBOiR przyjęliśmy z ogromn? satysfakcj?. Cieszymy się, że będziemy mogli dalej wspierać polskich przedsiębiorców w ich d?żeniach do optymalizacji kosztów prowadzenia działalności, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Mamy w tej dziedzinie duże doświadczenie, o czym świadczy nagroda EBRD Sustainability Award 2014, przyznana Bankowi BNP Paribas za działalność na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz zastosowania energii ze źródeł odnawialnych w sektorze MŚP” – mówi Teresa Matoga, dyrektor ds. Programów UE i Programów Publicznych w BNP Paribas Banku Polska.

BNP Paribas Bank Polska SA należy do Grupy BNP Paribas, wiod?cej europejskiej instytucji finansowej o  międzynarodowym zasięgu. BNP Paribas zatrudnia blisko 185 tys. osób w 75 krajach, w tym 142 tys. osób w Europie. Grupa prowadzi działalność w  trzech kluczowych obszarach: Bankowość Detaliczna, Bankowość Korporacyjna i  Inwestycyjna oraz usługi zarz?dzania aktywami i maj?tkiem (Investment Solutions). W Europie Grupa prowadzi działalność na 4 rynkach macierzystych (Belgia, Francja, Luksemburg, Włochy), jest także liderem w zakresie kredytów konsumenckich (BNP Paribas Personal Finance). Obszar bankowości detalicznej rozwija się dynamicznie w krajach basenu Morza Śródziemnego, w Turcji, Europie Wschodniej oraz w zachodniej części USA. W obszarach Bankowości Korporacyjnej i  Inwestycyjnej oraz Investment Solutions, Grupa BNP Paribas plasuje się również na czołowych miejscach w Europie, posiada siln? pozycję w Ameryce Północnej i  Południowej, a także notuje szybki rozwój swoich spółek w regionie Azji i Pacyfiku.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP