Bird & Bird autorem raportu prawnego o zatrudnianiu młodocianych po zmianach od września 2018 roku

<p style="text-align: justify;">Zespół prawa pracy warszawskiego biura Bird &amp; Bird jest autorem raportu wydanego przez dziennik Rzeczpospolita na temat zmian prawnych w zatrudnianiu osób młodocianych, które wejdą w życie od pierwszego września 2018 roku.</p>

>

We wrześniu br. wchodz? w życie zmiany przepisów, które uchwalono ponad dekadę temu. Miały usankcjonować możliwość wcześniejszego niż dot?d wejścia na rynek pracy młodszych osób. Zmieniony system nauczania sprawił, że dzieci wysłane wówczas do szkoły podstawowej w wieku 6 lat, właśnie ukończyły gimnazjum, maj?c lat 15. To dla nich ustawodawca obniżył wiek pracownika młodocianego z 16 do 15 lat.

Publikacja składa się z dwunastu artykułów, które w kompleksowy sposób przedstawiaj? praktyczne aspekty zwi?zane z zatrudnianiem młodocianych. Autorzy omawiaj? m.in. kwestię umów dozwolonych w zatrudnianiu młodocianych, specjalnych obostrzeń dotycz?cych typu prac wykonywanych i zadań wzbronionych, kwestię badań BHP czy też ograniczeń zwi?zanych z czasem pracy. Raport zawiera tabelę porównawcz? dotycz?c? zasad zatrudniania osób młodocianych w wybranych państwach.

Raport przygotowany przez nas dla dziennika Rzeczpospolita jest odpowiedzi? na liczne zapytania ze strony klientów, które pojawiły się w zwi?zku ze zmian? prawn? w zatrudnianiu osób młodocianych. Rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie, a zapotrzebowanie pracodawców na pracowników jest coraz większe. Dlatego pracodawcy coraz częściej otwieraj? się na zatrudnianie młodych pracowników nawet bez doświadczenia czy dyplomów, w nadziei na to, że inwestycja w młodego człowieka i przystosowanie go do zawodu może zbudować jego lojalność w przyszłości.  – mówi  Karolina Stawicka, adwokat i szef praktyki prawa pracy w warszawskim biurze Bird & Bird.

Autorami tekstów s?:  Karolina Stawicka,  Paulina Grotkowska,  Barbara Klimczyk,  Katarzyna Magnuska  oraz  Bartosz Wszeborowski  z praktyki  prawa pracy  kancelarii Bird & Bird. Jednocześnie do jednego z teksów komentarza udzieliła prof. dr hab. Monika Gładoch, doradca prezydenta  Pracodawców RP  ds. prawa pracy.

W zestawieniu przepisów dotycz?cych zatrudniania młodocianych w różnych państwach UE wsparcia udzielili prawnicy z biur Bird & Bird w Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch, jak również studenci prawa odbywaj?cy letnie praktyki w warszawskim biurze Bird & Bird – Hazel Siyuan Fu z Chin i Vaibhav Kansal z Indii.

Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 13 sierpnia 2018 roku.

Raport można pobrać  tutaj.

Wiecej informacji:

Anna Silska, PR & Marketing Manager

anna.silska(@)twobirds.com, tel. +48 883 344 930

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na Śniadanie z BALAJCZA

Śniadanie online z BALAJCZA wtorek 22 września 2020 r. godz. 8.00-9.00 Zrozumieć swoich międzynarodowych współpracowników Pracujesz w...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19