Analizy i badania

Białoruś bramą do krajów rosyjskojęzycznych

<p style="text-align: justify;">26 lutego 2014 r. w Warszawie odbyło się seminarium “Prowadzenie działalności na Białorusi”. Organizatorami konferencji pod patronatem Ambasady Białorusi byli POLAND CONSULTING, BELARUS CONSULTING i PETERKA &amp; PARTNERS.</p> <p style="text-align: justify;">Ponad 50 osób z firm z Polski i Białorusi uczestniczyło w półdniowym seminarium.</p>

>

Igor Sekreta, Doradca Handlowy Ambasady Białorusi, przedstawił ogólny zarys gospodarczy oraz strategię Rz?du Białorusi, która ma na celu zachęcanie potencjalnych inwestorów do zakładania działalności gospodarczej na Białorusi.

  Będ?c członkiem Unii Celnej (Białoruś, Rosja, Kazachstan), Białoruś może być postrzegana jako brama do krajów rosyjskojęzycznych. Ten fakt odzwierciedlony został w prezentacji Ulfa Schneidera, Partnera Zarz?dzaj?cego BELARUS CONSULTING. Ulf Schneider przedstawił główne projekty inwestycyjne w budownictwie, logistyce, przemyśle maszynowym oraz omówił korzyści wynikaj?ce z członkostwa w Unii Celnej podczas prowadzenia działalności na Białorusi.

  Roman Proskalovich z Białoruskiej Narodowej Agencji ds. Inwestycji i Prywatyzacji odniósł się w swoim wyst?pieniu do zachodz?cego na Białorusi procesu prywatyzacji oraz przedstawił aktualne i przyszłe działania. W chwili obecnej Agencja, pod nadzorem Banku Światowego, przeprowadza pilotażowy program prywatyzacji 8 wybranych małych i średnich przedsiębiorstw państwowych z różnych sektorów przemysłowych. Ogólnie proces prywatyzacji przeprowadzany jest przez Komitet ds. Nieruchomości, który ostatnio ogłosił możliwość sprzedaży akcji należ?cych do Skarbu Państwa w ponad 80 spółkach akcyjnych.

  Olga Zaitseva z BELARUS CONSULTING przedstawiła główne zagadnienia systemu księgowego i podatkowego na Białorusi. Stawki podatku na Białorusi s? stosunkowo niskie w porównaniu do krajów Unii Europejskiej, np. stawka CIT wynosi 18% a PIT 12%.

Polskie aspekty podatkowe prowadzenia działalności na Białorusi omówił Adrian Branny, Dyrektor Generalny i Doradca Podatkowy POLAND CONSULTING. Adrian Branny przedstawił zagadnienia zwi?zane z tworzeniem zakładów na Białorusi, zwracaj?c szczególn? uwagę na niezależnych agentów pracuj?cych w imieniu Polskich przedsiębiorców.

  Zdeněk Bajar i   Dmitri Zikratski, prelegenci z PETERKA & PARTNERS w Mińsku przedstawili aspekty prawne prowadzenia działalności na Białorusi. Wyjaśnili różnice między przedstawicielstwem a stałym miejscem prowadzeniem działalności na Białorusi oraz udzielili praktycznych wskazówek, np. jak radzić sobie z umowami, przedpłatami oraz przepisami walutowymi. W nawi?zanej dyskusji udzielano odpowiedzi zwi?zanych z opłatami celnymi, białoruskim prawem pracy, rejestrowaniem nieruchomości, pozwoleniem na pracę oraz procedurami s?dowymi.

  Seminarium zakończyło się sesj? B2B.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Adrian Branny, Dyrektor Generalny POLAND CONSULTING Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 81

02-001 Warszawa

Tel. +48 22 695 03 10  

Kom. +48 53 670 73 00
Email:           BrannyA@poland-consulting.com
Internet:     www.poland-consulting.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP