Analizy i badania

Beneficjenci programu 500plus ruszyli na zakupy

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w czerwcu o 4,6% r/r wobec wzrostu o 2,2% w maju, co było powyżej naszej prognozy (3,9%) i konsensusu rynkowego (3,7%).</p>

>

Liczona w cenach stałych sprzedaż detaliczna zwiększyła się w czerwcu o 6,5% r/r wobec wzrostu o 4,3% w maju. Tym samym zrealizował się nasz scenariusz przedstawiony przed miesi?cem, zgodnie z którym tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w czerwcu wyraźnie przyspieszy ze względu na realizowane z wyrównaniem (a więc większe niż w kwietniu i maju) wypłaty środków w ramach programu 500plus. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wypłaty z programu 500plus w czerwcu wyniosły ok. 2,69 mld zł wobec 2,2 mld zł w maju i 0,13 mld zł w kwietniu. Część beneficjentów programu 500plus do tej pory wstrzymywała się bowiem z wydatkami, aż skumulowany poziom wypłat pozwolił im zrealizować bardziej kosztowne zakupy (m. in. dóbr trwałego użytku). Wsparcie dla takiej oceny stanowi silny wzrost realnej dynamiki sprzedaży w kategoriach "meble, RTV, AGD” (14,2% r/r w czerwcu wobec 6,8% w maju) oraz "tekstylia, odzież, obuwie” (20,8% wobec 18,6%). W kierunku wzrostu sprzedaży w kategorii "meble, RTV, AGD” w czerwcu najprawdopodobniej oddziaływała również wyższa sprzedaż telewizorów zwi?zana z Euro 2016. W całym II kw. sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 5,4% wobec wzrostu o 4,1% w I kw., co stanowi wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? realna dynamika konsumpcji prywatnej wzrośnie do 4,2% r/r w II kw. wobec 3,2% w I kw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP