Partnerzy

Barometr Dyrektorów Sprzedaży 2012

<p><span>Barometr Dyrektor&oacute;w Sprzedaży to pierwszy w Polsce tego typu projekt realizowany przez Michael Page International, przy wsp&oacute;łpracy z Polish National Sales Awards (PNSA). Badanie skierowane jest do blisko 10 000 Dyrektor&oacute;w odpowiadających za sprzedaż w organizacjach obecnych na polskim rynku. </span></p>

>

Prosimy o kliknięcie w poniższy link.

https://www.netigate.se/s.asp?s=66023X4400656X54899

Odpowiedzi maj? charakter anonimowy oraz niejawny.

Badanie poruszy zagadnienia dotycz?ce m.in.

- Szans i zagrożeń biznesowych,
- Wpływu kryzysu na wyniki,
- Wyzwań dla sprzedaży,
- Planów na 2012 rok,
- Roli marketingu w sprzedaży.

Wyniki zostan? przedstawione w trakcie IV Gali PNSA, która odbędzie się 31 Maja 2012 roku w hotelu Hilton w Warszawie oraz zostan? opublikowane na stronie www.michaelpage.pl gdzie znajda Państwo więcej informacji dotycz?cych badania.

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) jest patronem Barometru Dyrektorów Sprzedaży.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin