Bank Millennium udostępnił goodie - nowoczesną platformę smartshoppingową

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Bank Millennium uruchomił </strong></span></span><span style="color: #0b13b5;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><em><strong>goodie</strong></em></span></span></span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong> - intuicyjną, nowocześnie zaprojektowaną i otwartą dla wszystkich platformę zakupową</strong></span></span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><em><strong>,</strong></em></span></span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>która</strong></span></span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>powstała na zasadzie wewnętrznego start-up’u. Jest to kolejny krok banku w ramach realizacji strategii innowacyjności. W nowym projekcie bank wykorzystuje takie technologie jak elementy sztucznej inteligencji, rozpoznawanie obrazów czy geolokalizacja. Platforma </strong></span></span><span style="color: #0b13b5;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><em><strong>goodie</strong></em></span></span></span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong> wykorzystuje też potencjał chmury obliczeniowej Microsoft. </strong></span></span></p>

>

Platforma  goodie zbiera informacje na temat zniżek, promocji i nowości zakupowych w centrach handlowych, sklepach internetowych i stacjonarnych oraz w restauracjach. Użytkownik znajdzie tu inspiracje zakupowe oraz promocyjne oferty dopasowane do indywidualnych preferencji i miejsca, w którym się znajduje (np. w wybranych galeriach handlowych). Platforma goodie  to także nowy kanał komunikacji sklepów oraz centrów handlowych z klientami, który pozwoli im dotrzeć do nowych grup konsumentów i oferować zróżnicowane zniżki i promocje.  

- Świat finansów zmienia się każdego dnia. Motorem zmian s? rosn?ce oczekiwania klientów, dynamiczne otoczenie gospodarcze i nieustanny rozwój technologii. Między innymi dlatego jednym ze strategicznych filarów rozwoju banku stała się innowacyjność i nowe technologie. Realizacja tej strategii na tak konkurencyjnym rynku, w otoczeniu firm z sektora FinTech, HiTech i firm telekomunikacyjnych, wymaga od nas nie tylko stałego rozwijania internetowych i mobilnych usług bankowych, ale też otwarcia na nieszablonowe rozwi?zania. Dlatego stworzyliśmy wewn?trz banku multidyscyplinarny zespół ludzi, współpracuj?cych ze sob? na zasadzie start-up’u. Tak powstało goodie, cyfrowa platforma oferuj?ca ekosystem, w którym sprzedawcy, klienci i bank, poprzez wzajemne interakcje tworz? wartości dla wszystkich stron - mówi Ricardo Campos, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium. - Jest wiele scenariuszy rozwoju branży. Być może w najbliższej przyszłości banki stan? się integratorami usług nie zwi?zanych z bankowości? i w ten sposób znajd? swoje miejsce w cyfrowej rzeczywistości klienta.  

W tworzeniu goodie aktywny udział wzięła firma Microsoft. Jak podkreślił Paweł Matulewicz, Dyrektor ds. Obsługi Klientów w Sektorze Finansowym w polskim oddziale Microsoft - Współpraca z tak innowacyjn? organizacj? jak? jest Bank Millennium to szczególne wyróżnienie. Naszym zadaniem była pomoc w przełożeniu konceptu biznesowego aplikacji goodie na komponenty techniczne chmury Microsoft Azure. Celem współpracy było takie dobranie komponentów, aby skutecznie skrócić czas udostępnienia aplikacji klientom oraz wykorzystać możliwie najnowsze, dostępne technologie.  

Dzięki wsparciu Microsoft możliwe stało się nie tylko oparcie platformy na bezpiecznej, elastycznej i skalowalnej infrastrukturze opartej na chmurze, ale szybkie wdrożenie takich funkcji serwisu jak rozpoznawanie obrazu, silnik rekomendacji oparty na machine learning czy narzędzia do obsługi multimediów.  

Obecny kształt platformy goodie to dopiero pocz?tek projektu. Planowany jest jej dalszy intensywny rozwój m.in. w oparciu o takie technologie jak chatbot prowadz?cy rozmowę z wykorzystaniem języka naturalnego.  

- Projektuj?c i udoskonalaj?c goodie staramy się stworzyć now? jakość na rynku, m.in. dbaj?c o wygodę użytkowania i jakość ofert dostępnych na platformie, a także tworz?c nowe, niedostępne wcześniej rozwi?zania i funkcjonalności. Chcemy, aby goodie stało się nieodł?cznym towarzyszem podczas zakupów. Pomimo rozwoju e-handlu Polacy nadal lubi? kupować w galeriach handlowych, a dzięki goodie mog? do tego wykorzystywać nowe technologie, ł?cz?c wygodę i dobre okazje – tłumaczy Beata Krupińska, Członek Zarz?du Millennium Goodie.  

Platforma  goodie dostępna jest jako aplikacja na smartfony z systemami iOS i Android oraz jako nowoczesna platforma internetowa pod adresem www.goodie.pl.

Agnieszka Kubajek, Departament Public Relations, ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa  tel.: (0 22) 598 37 57, e-mail: agnieszka.kubajek@bankmillennium.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19