Badania i rozwój w przedsiębiorstwach 2018 - zaproszenie do wypełnienia ankiety

<p style="text-align: justify;">Badanie dotyczące działalności badawczo-rozwojowej prowadzone przez firmę doradczą Deloitte ma na celu identyfikację i ocenę potrzeb przedsiębiorstw w zakresie działalności B+R oraz czynników, które mogą wpłynąć na zwiększenie wydatków w tym obszarze. W Europie Środkowej badanie realizujemy w 9 krajach: Chorwacji, Czechach, Estonii, Węgrzech, Litwie, Polsce, Rumunii, Słowacji i Słowenii. Wnioski z analizy wyników mogą posłużyć podmiotom publicznym do budowania systemu coraz efektywniej wspierającego aktywność firm w tym obszarze.</p>

>

Link do raportu Badania i rozwój w przedsiębiorstwach 2016.
  
Chcielibyśmy poprosić Państwa o podzielenie się z nami swoj? opini? na temat tego, jakie działania skłoniłyby Państwa do zwiększenia inwestycji w badania, rozwój i innowacje.
  
Kwestionariusz składa się z 17 pytań a jego wypełnienie zajmie około 15 minut. Ankieta jest anonimowa, a wszystkie dane będ? poufne.
  
Dlaczego warto wypełnić ankietę?

  • Państwa udział zapewni istotny głos w dyskusji nad optymalnym systemem wspierania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej
  • Otrzymaj? Państwo szczegółowy raport z ankiety, dzięki któremu będ? mogli Państwo porównać swoje działania w obszarze B+R z innymi w regionie.  

Z góry dziękujemy za Państwa udział w badaniu.

Weź udział w ankiecie

Pozdrawiam,
  
Radosław Kubaś
Lider zespołu ds. sektora publicznego, innowacji i zachęt inwestycyjnych, Deloitte

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19