Aktualności firm stowarzyszonych

Awanse w polskim oddziale Cushman & Wakefield

<p style="text-align: justify;">W kwietniu br. 12 pracowników międzynarodowej firmy doradczej Cushman &amp; Wakefield otrzymało promocje na nowe stanowiska. Awanse otrzymały osoby z Działów: Powierzchni Biurowych, Powierzchni Logistycznych i Magazynowych, Zarządzania Nieruchomościami, Rynków Kapitałowych, Zarządzania Projektami, HR oraz Finansowym.</p>

>

Kinga Bloch  otrzymała tytuł Partnera w firmie doradczej Cushman & Wakefield. Kinga ma ponad 12-letnie doświadczenie w zarz?dzaniu zasobami ludzkimi w firmach telekomunikacyjnych i informatycznych. Przed doł?czeniem do Cushman & Wakefield, przez prawie 9 lat pracowała dla liderów z branży usług informatycznych. Jako dyrektor działu personalnego polskiego oddziału Atos, Kinga aktywnie przyczyniła się do dynamicznego rozwoju działalności firmy w zakresie usług komercyjnych i wspólnych w Polsce. W Cushman & Wakefield Kinga odpowiada za tworzenie przyjaznego środowiska pracy poprzez budowanie kultury współodpowiedzialności i zaangażowania pracowników, które wdraża m.in. poprzez takie projekty jak: wzmacnianie kompetencji menedżerskich, wdrożenie elastycznego modelu pracy, program WellBeing@Work oraz system hot-deskingu.

Marcin Kocerba  awansował na stanowisko Associate. Marcin pracuje w dziale rynków kapitałowych, gdzie odpowiada za doradztwo inwestycyjne w zakresie sprzedaży i nabywania nieruchomości komercyjnych w sektorze biurowym i przemysłowym, a także utrzymywanie kontaktów i relacji biznesowych z inwestorami zagranicznymi i krajowymi. Marcin posiada ponad 8-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych i od pocz?tku kariery zwi?zany jest z firm? Cushman & Wakefield. Na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy Marcin brał udział w transakcjach o ł?cznej wartości przekraczaj?cej 1 mld Euro pracuj?c dla klientów takich jak: Skanska, Hines, CIC czy CBRE GI.

Aleksander Szybilski  awansował na stanowisko Associate. Aleksander od ponad pięciu lat jest odpowiedzialny za projektowanie przestrzeni biurowej, a od trzech zarz?dza projektami zwi?zanymi z otwarciem nowych przestrzeni biurowych. Jego największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze było opracowanie wytycznych dotycz?cych strategii środowiska pracy dla nowego biura firmy Samsung w Warszawie. Przed doł?czeniem do Cushman & Wakefield pracował dla Samsunga na pozycji lidera działu nieruchomości odpowiedzialnego za biura w Polsce. Aleksander uczestniczy w pracach projektowych z zakresu workplace strategy i change managmentu dla kluczowych klientów w Polsce, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Karol Nowak  pracuje, jako Project Manager w firmie Cushman & Wakefield oraz posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Karol doł?czył do firmy Cushman & Wakefield w kwietniu 2017 roku. Wcześniej pracował w Strabag jako kierownik robót na osiedlu Art-Deco w Warszawie i dla Ghelamco Poland przy budowie wieżowca Warsaw Spire. Nadzorował także prace wykończeniowe m.in. dla Samsunga, Goldman Sachs i Benefit Systems. Karol ma bogate doświadczenie w koordynowaniu ogólnych prac budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych zarówno na etapie shell and core, jak i na etapie Fit-Out, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Daniel Kłosowski  awansował na stanowisko Starszego Negocjatora. Daniel posiada 5-letnie doświadczenie w zakresie najmu powierzchni biurowych zarówno w roli reprezentacji Najemców, jak i Wynajmuj?cego. Do firmy doradczej Cushman & Wakefield doł?czył w 2016 roku na stanowisku Negocjatora. Swoje doświadczenie zdobywał jako Junior Leasing Manager w austriackim funduszu inwestycyjnym Immofinanz, gdzie był odpowiedzialny za komercjalizację portfela nieruchomości biurowych o ł?cznym wolumenie ok. 300 000 m kw. Daniel ukończył Studia Magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zuzanna Krech  otrzymała promocję na stanowisko Starszego Negocjatora. Zuzanna odpowiada za rozwój biznesu oraz samodzielne zarz?dzanie projektami na obszarze Łodzi i Polski centralnej na rzecz działu powierzchni biurowych w firmie doradczej Cushman & Wakefield. Zuzanna przed doł?czeniem do Cushman & Wakefield pracowała w Polskiej Grupie Farmaceutycznej oraz przez siedem lat dla firmy Contrain Sp. z o.o., gdzie zbierała doświadczenie na wszystkich szczeblach w sprzedaży na rynkach międzynarodowych. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarz?dzania Zasobami Ludzkimi na Politechnice Łódzkiej, jest także absolwentk? Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych na Uniwersytecie Łódzkim.

Agnieszka Głuchowska  otrzymała promocje na stanowisko Negocjatora. Agnieszka zajmuje się doradztwem i reprezentacj? najemców w procesie wyboru powierzchni biurowej. Przed doł?czeniem do Cushman & Wakefield w 2015 roku pracowała w firmie Barcelona-Home z siedzib? w Barcelonie. Podczas studiów zdobyła doświadczenie z zakresu nieruchomości odbywaj?c staż w Zespole Zarz?dzania Nieruchomościami w firmie JLL. Agnieszka ukończyła studia inżynierskie i magisterskie z Gospodarki Przestrzennej, ze specjalności? Zarz?dzanie Nieruchomościami w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Dariusz Madej  awansował na stanowisko Negocjatora. Dariusz specjalizuje się w doradztwie na rzecz najemców biurowych w regionie Krakowa i okolic. W firmie doradczej Cushman & Wakefield pracuje od 2015 roku. Dariusz brał udział w wielu złożonych transakcjach, aktywnie wspieraj?c takich najemców, jak: ESET, Grid Dynamics, Miquido, GlobalLogic, Innoenergy CE, Gamedesire, PKO Leasing, Antal, Nationale Nederlanden, RTV Euro AGD, Petro Vend, Strabag czy Revolut. W roli lidera lub współ-lidera projektu w ostatnich dwóch latach uczestniczył w transakcjach obejmuj?cych ponad 23 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Dariusz z wykształcenia jest ekonomist?, absolwentem Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych o specjalizacji Nieruchomości i Inwestycje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Ponadto promocje na nowe stanowiska otrzymały:

Anna Szewczuk  – Associate Director w dziale Finansowym,  Agnieszka Ługowska  – Associate w dziale Zarz?dzania Nieruchomościami oraz  Aleksandra Lorek  – Senior Executive Assistant w dziale Biurowym.

Do działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w firmie Cushman & Wakefield, na stanowisku Asystentki doł?czyła  Katarzyna Misztal. Swoje poprzednie doświadczenie zdobywała w Neinver Polska, gdzie była Asystentk? Działu Prawnego i Dyrektora Zarz?dzaj?cego. Katarzyna odpowiada za administrowanie działem i wsparcie pracy Negocjatorów. Do jej obowi?zków należy m.in. przygotowanie ofert, prezentacji, dokumentów czy zestawień danych, a także organizacja spotkań. Katarzyna ukończyła zarz?dzanie gospodark? nieruchomościami w Szkole Głównej Handlowej.

***

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? doradcz? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017 roku jej przychody wyniosły 6,9 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? zarz?dzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, doradztwo i inne. Więcej informacji na stronie www.cushmanwakefield.pl oraz na Twitterze: @CushWakeCE

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 4

Czy w dobie COVID-19 szczególna sytuacja podatnika uzasadnia niepłacenie podatków? Proponowany przez rząd pakiet osłonowy oraz wsparcia dla...

Rozwiązywanie sporów w czasie pandemii

Jak rozwiązywać spory kiedy nie działają sądy? Gdzie udać się po pomoc w związku z zaistniałym sporem w biznesie w tym szczególnym czasie? A co ze...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP