Aktualności firm stowarzyszonych

Artur Maliszewski nowym szefem Grupy AXA w Polsce

<p style="text-align: justify;">Mamy przyjemność poinformować, że 1 lipca 2017 na czele Grupy AXA w Polsce stanie Artur Maliszewski. Będzie odpowiedzialny za wszystkie linie biznesowe AXA w Polsce: biznes życiowy, majątkowy, emerytalny oraz inwestycyjny. Równocześnie z objęciem funkcji szefa Grupy AXA w Polsce Artur Maliszewski został mianowany prezesem zarządu spółek AXA Ubezpieczenia TUiR SA i AXA Życie TU SA pod warunkiem uzyskania zgody KNF.</p>

>

Artur Maliszewski ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy na różnego rodzaju stanowiskach kierowniczych. Przez 3 ostatnie lata pełnił rolę prezesa zarz?du Nordea PTE. Wcześniej, przez ł?cznie 12 lat, był członkiem zarz?du i wiceprezesem dwóch banków: Alior Banku i Raiffeisen Banku, z którymi zwi?zany był od pocz?tku ich istnienia.

Cieszymy się, że doł?cza do nas doświadczony menedżer, a jego pojawienie się dopełnia przemianę, któr? od kilku lat przechodzimy: od 2015 roku pocz?wszy, kiedy przejęliśmy BRE Ubezpieczenia i rozpoczęliśmy strategiczn? współpracę z mBankiem, przez akwizycję Liberty Ubezpieczenia z 2016 roku, dzięki której poszerzyliśmy kanały sprzedaży i ofertę ubezpieczeń, aż po integrację wszystkich naszych spółek maj?tkowych w jedn? AXA Ubezpieczenia, co nast?piło w zeszłym miesi?cu. Jesteśmy 6. towarzystwem na rynku maj?tkowym i 7. w segmencie ubezpieczeń na życie. Obsługujemy w Polsce ponad 3 miliony klientów.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19